กองทุนประกันสังคมหรือประกันสังคมที่เราโดนหักกันทุกๆ เดือนจากเงินเดือนนั้น มีระเบียบการสมทบเงินในส่วนของค่าทำศพมานานแล้วแต่เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงระเบียบการนี้มากนัก

แม้ใครที่ไม่มีเงินสด เป็นมรดก หากเสียชีวิตแล้ว อย่างน้อยยังมีเงินจากกองทุน “ประกันสังคม”  มาจาก  “เงินสงเคราะห์และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ” โดยมีเงินช่วยเหลือค่าทำศพ 40,000 บาทต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพของผู้ประกันตน

ทั้งนี้เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้นหากมิได้ทำหนังสือระบุให้บุคคลใดเป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ก็ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่สามีหรือภริยา  บิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากันแต่ถ้าเป็น“คนโสด” พ่อแม่เสียไปแล้วไม่มีลูกและไม่มีสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเงินทั้งหมดนี้ก็จะต้องส่งคืนกองทุนประกันสังคมไปญาติพี่น้องจึงจะไม่มีสิทธิได้รับเงินในส่วนนี้ ดังนั้นผู้ประกันตนจึงต้องไปทำพินัยกรรมที่ประกันสังคมหากไม่อยากเสียสิทธิรับเงิน 40,000 บาทหรือหากท่านต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมในกรณีการทำพินัยกรรมกับประกันสังคม เรามีทนายความ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแก่ท่าน

Tagged: ประกันสังคม,กฎหมายประกันสังคม,เงินสงเคราะห์,พินัยกรรม,เงินสมทบ,สิทธิประโยชน์,มรดก,ทนายความ,ปรึกษากฏหมายประกันสังคม, สำนักงานกฎหมาย, รับปรึกษากฏหมาย,ค่าทำศพ

{ 0 comments }

ฮงซังซู ผู้กำกับภาพยนตร์คนดังเกาหลี ฟ้องหย่าภรรยาเพื่อยุติการสมรสกับภรรยาเก่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ฮงซังซู ได้ยื่นฟ้องหย่าถึง 7 ครั้งด้วยกันแต่ภรรยาไม่ยอมรับเอกสารดังกล่าวสักครั้ง ทำให้เจ้าตัวต้องยื่นฟ้องหย่าครั้งใหม่ จนกระทั่งได้รับคำตัดสินล่าสุดที่กลายเป็นประโยชน์กับฝั่งภรรยา คือ ศาลปฏิเสธคำร้องขอหย่าโดยศาลได้ชี้ว่า ฮงซังซู เป็นบุคคลที่ต้องรับผิดชอบสำหรับความล้มเหลวของชีวิตแต่งงาน ดังนั้น จึงไม่สามารถจะเป็นบุคคลที่ขอยุติการสมรสนี้ได้ อีกทั้งยังขาดความพยายามที่จะเยียวยาความสัมพันธ์กับภรรยาและลูกสาว หลังจากที่เป็นต้นเหตุทำให้ทั้งสองคนเกิดความเจ็บปวดทางอารมณ์ความรู้สึกจากกรณีแอบไปคบชู้กับ คิมมินฮี ศาลจึงไม่อาจจะอนุญาตให้บุคคลผู้นี้ยื่นฟ้องหย่าได้ นอกเสียจากว่าจะมีข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายไทยแล้วในกรณีดังกล่าวก็ไม่สามารถฟ้องหย่าได้เช่นกัน เนื่องจากเหตุแห่งการฟ้องหย่าเกิดจากฝ่ายชาย ฝ่ายหญิงซึ่งเป็นภรรยามิได้กระทำการใดๆ ให้เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะครอบครัว ดังนั้น การหย่าจะถูกปฏิเสธและสภาพการสมรสกับภรรยาเก่ายังคงอยู่เช่นเดิม หากมีกรณีที่สงสัยหรืออยากปรึกษาในเรื่องการฟ้องหย่าเราสามารถให้คำปรึกษาโดยทนายความผู้เชี่ยวชาญในด้านคดีครอบครัว

Tagged:การสมรส,ฟ้องหย่า,เหตุแห่งการฟ้องหย่า,คำร้องขอหย่า,คบชู้,ความสัมพันธ์,ยุติการสมรส,ชีวิตแต่งงาน,สิทธิ,กฎหมายครอบครัว,ปรึกษากฎหมาย,สำนักงานกฎหมาย,ทนายความ

{ 0 comments }

ข่มขืนเท่ากับประหาร

July 2, 2019

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องการกระทำชำเรา และมีผลบังคับใช้ทันที โดยได้เพิ่มโทษการก่อคดีข่มขืนสูงสุดเป็น ประหารชีวิต ในกรณีเหยื่อถึงแก่ความตาย และแก้ไขเพิ่มเติมความหมายของคำว่า “กระทำชำเรา” ให้ครอบคลุมมากขึ้น สาระสำคัญจากประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไขว่าด้วยเรื่องการกระทำชำเราได้เพิ่มโทษผู้ข่มขืนกระทำชำเราทั้งโทษจำคุกและปรับ ในหลายมาตราซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้กำลัง ใช้อาวุธ โดยเป็นการ กระทำกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งหญิงและชาย และระวางโทษประหารชีวิตหากทำให้ถึงแก่ความตาย ซึ่งจากประมวลกฎหมายอาญาฉบับเก่า ไม่ได้บัญญัติถึงในกรณีข่มขืนกระทำชำเราจนถึงแก่ความตายไว้ ทั้งในกฎหมายยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมโทษกรณีมีการบันทึกภาพหรือเสียงการกระทำชำเราหรือทำอนาจาร และมีการนำไปเผยแพร่ต่อ รวมทั้งนำไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วย หากต้องการปรึกษาหรือดำเนินคดี เรามีทนายความผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินคดีความ Tagged:ข่มขืน,เพิ่มโทษ, ประหารชีวิต,เหยื่อ,ตาย,ผู้เสียหาย,ใช้อาวุธ,ใช้กำลัง,เด็ก,ผู้ใหญ่,หญิง,ชาย,เพศ,กฎหมายอาญา,กระทำชำเรา,การบันทึกภาพ,ดำเนินคดี,อนาจาร,กฎหมาย,ปรึกษากฎหมาย,สำนักงานกฎหมาย,ทนายความ,เผยแพร่  

Read the full article →

หนี้สมรส

July 2, 2019

เมื่อสามีภริยาจดทะเบียนสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดการสินสมรสร่วมกัน เรื่องของหนี้สิน หากสามีหรือภริยาคนใดคนหนึ่งไปก่อให้เกิดขึ้น อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องร่วมกันรับผิดต่อเจ้าหนี้ด้วยหนี้สมรสที่สามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย จะต้อง รับผิดร่วมกัน แม้ว่าจะมีชื่อคู่สมรสเพียงฝ่ายเดียวในการก่อหนี้มี 4 กรณี ดังนี้ 1.หนี้ที่เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือน การจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว การรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว และการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ ฉะนั้น ไม่ว่าสามีหรือภริยาเป็นผู้ไปก่อขึ้นแม้จะไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ก็ถือว่าเป็นหนี้ร่วมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันและหนี้เหล่านี้จะต้องมีจำนวนพอสมควรตามอัตภาพ  หากมากเกินไปจะกลายเป็นหนี้ส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายที่ก่อหนี้นั้น 2.หนี้ที่เกี่ยวกับสินสมรสเช่น หนี้ค่าจ้างต่อเติมซ่อมแซมบ้านที่เป็นสินสมรส หนี้เงินกู้ยืมมาเพื่อไถ่ถอนบ้านหรือที่ดินที่เป็นสินสมรส ฯลฯ 3.หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานที่สามีและภรรยาทำด้วยกัน เช่น เปิดร้านขายของด้วยกัน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในกิจการค้า เช่น ค่าสินค้า ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า เป็นต้น 4.หนี้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวโดยอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน จึงถือเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา เช่น การลงชื่อเป็นพยานในสัญญากู้ที่คู่สมรสของตนเป็นผู้กู้ หรือการให้ความยินยอมด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือในการที่คู่สมรสเป็นผู้กู้ในสัญญากู้ เป็นต้น จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าหนี้สมรสแบ่งออกเป็นได้หลายรูปแบบและในบางกรณีไม่อาจทราบได้ว่าหนี้การกระทำนั้นถือเป็นหนี้สมรสด้วย ดังนั้นหากสอบการปรึกษาเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวเรามีทนายความผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและดำเนินคดี Tagged : หนี้สมรส,จดทะเบียนสมรส,การจัดการสินสมรส,การก่อหนี้,สินสมรส,หนี้ส่วนตัว,หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงาน, การจัดหาสิ่งจำเป็น,หนี้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อ,สามี,ภริยา,ทนายความ,สำนักงานกฎหมาย,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความผู้เชี่ยวชาญ

Read the full article →