Photo by: Michael Kordahi

ในประเทศไทยสามีชาวต่างชาติสามารถรับบุตรของภรรยาเป็นบุตรบุญธรรมได้ โดยจะต้องดำเนินการตามกำหนดของกฎหมายไทย ดังนี้

1)จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดาตามสายโลหิตหรือบิดาตามความเป็นจริง

2)หากพิสูจน์ได้ว่าเด็กนั้นไม่มีบิดาตามสายโลหิตหรือบิดาตามความเป็นจริงและไม่สามารถให้ความยินยอมได้ จะต้องจัดเตรียมเอกสารและไปติดต่อฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบละเอียดมาก

ต่อมาหากในอนาคตมีการหย่าเกิดขึ้น สามีผู้รับบุตรบุญธรรมนั้นจะยังคงมีฐานะเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมอยู่ ยกเลิกในสัญญาไม่ได้

ถึงแม้เด็กนั้นจะมีบิดาสัญชาติต่างประเทศแต่ถ้าไม่ยกเลิกสัญชาติไทยเด็กนั้นก็จะยังคงสัญชาติไทยอยู่ โดยเฉพาะผู้ชายอาจจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารในทั้ง 2 ประเทศ

ถ้าสามีชาวต่างชาติรับบุตรบุญธรรมแล้ว เด็กย่อมมีสิทธิที่จะได้รับมรดกของพ่อบุญธรรมด้วย แต่จะสามารถยกเลิกได้โดยระบุในพินัยกรรม ตามทนายความผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ จิราพร ทองปล้อง อธิบายว่า หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ “การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม” โดยตรงมี 2 ฉบับ คือ

  1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร และหมวด 4 บุตรบุญธรรม
  2. พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2533 ประกอบกับ กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2543)

การรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ: https://dcy.go.th/webnew/uploadchild/plc/download/file_th_20181605102813_1.pdf

{ 0 comments }

จะฟ้องหย่าได้ที่ไหน?
ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป? หนึ่งในคำถามหลักที่ผู้คนตั้งคำถามขึ้น คือ เมื่อพวกเขาจะฟ้องหย่าปกติแล้วปัญหาของการยื่นฟ้องจะพิจารณาโดย 2 คำถาม ดังนี้

คำถามแรกคือเขตอำนาจศาล คือ แนวความคิดที่ว่าศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีหย่าร้างหลายครั้งที่คนคิดว่าสามารถฟ้องหย่าได้ในบางประเทศหรือในบางสถานที่
แต่ไม่ถูกต้องเพราะศาลดังกล่าวไม่มีเขตอำนาจศาล ตัวอย่างเช่นในหลายรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาคุณต้องมีถิ่นที่อยู่เป็นเวลาหกเดือนก่อนจึงจะสามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้ซึ่งรวมทั้งคดีหย่าร้าง สำหรับประเทศไทยก็มีกฎเกณฑ์ในการหย่าที่แตกต่างกันโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นพลเมืองของประเทศไทยจะทำให้มีสิทธิยื่นฟ้องหย่าในศาลไทยได้

อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งมีมากกว่า 11 ประเทศ ประเทศที่มีเขตอำนาจศาลมีมากกว่า
1 ประเทศ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเป็นคนไทยที่แต่งงานกับคนอเมริกันและมีเขตอำนาจศาลที่จะยื่นฟ้องที่ศาลสหรัฐอเมริกาหรือในศาลไทยเมื่อใดที่มีคำถามเหล่านี้คุณต้องต้องพิจารณาไม่เพียงแต่เขตอำนาจศาลที่เรายื่นฟ้อง แต่ยังรวมถึงการพิจารณาเชิงปฏิบัติมากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณชนะคดีในประเทศสหรัฐสหรัฐอเมริกาตกับอดีตคู่สมรส
คุณสามารถบังคับกับทรัพย์สินในประเทศสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณแต่งงานกับชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีบริษัทในประเทศไทยและมีอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยแต่ไม่ได้พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหลายปีคุณอาจต้องการพิจารณาว่าเขตอำนาจศาลใดเหมาะสมกว่าสำหรับ การหย่าร้าง ทรัพย์สินที่ต้องบังคับจากการหย่าร้างตั้งอยู่ในประเทศไทยจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจฟ้องคดีใประเทศไทย

หากทรัพย์สินอยู่ในเขตอำนาจศาลอื่นแต่ถ้าการสมรสหรือไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีเขตอำนาจศาลที่จะยื่นฟ้องในศาลที่ประเทศ คุณอาจต้องพิจารณายื่นฟ้องในเขตอำนาจของศาลต่างประเทศเพราะแม้ว่าคุณจะมีคำพิพากษาจากศาลที่ประเทศไทยและคุณสามารถใช้คำพิพากษาของประเทศไทยเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศได้หากศาลในต่างประเทศยอมรับและรับรองคำพิพากษาของศาลไทยเกี่ยวกับการตัดสินในประเทศของตน ดังนั้นโดยสรุปมีพื้นฐานสองประการที่ต้องพิจารณา

โดยสรุปมีการพิจารณาพื้นฐานสองประการในการตัดสินใจว่าจะยื่นฟ้องที่ไหนอันดับแรกคือเขตอำนาจศาลประการที่สองคือที่ตั้งทรัพย์สินเพื่อตัดสินใจกับคำถามเหล่านี้มักต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบางครั้งพิจารณาตามสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบันที่ซึ่งคู่รักต่างออกไปทำงานและเลี้ยงลูกในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องตัดสินใจว่าจะฟ้องหย่าที่ไหนมีความสำคัญอย่างยิ่งและปรึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของการตัดสินใจเลือกเขตอำนาจศาลอย่างเหมาะสม

การฟ้องหย่าระหว่างประเทศจึงจำเป็นต้องปรึกษากับทนายความผู้มีความเชี่ยวชาญ ทนายความฟ้องหย่าระหว่างประเทศจะสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าควรเลือกฟ้องหย่าที่ศาลประเทศใด

Credit photo by Nicholas Copernicus

{ 0 comments }

กฎหมายยาเสพติดใหม่ลดโทษฐานเสพยา

August 11, 2022

คณะรัฐมนตรีไทยได้ออกกฎหมายยาเสพติดชุดใหม่ โดยลดระดับการปฏิบัติการเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสครั้งที่สอง หากได้กระทำความผิดเล็กน้อย ผู้กระทำความผิดด้านยาเสพติดบางรายจะได้รับการบำบัดด้วยยาแทนการดำเนินคดี รองโฆษกหญิง ไตรสุรี ไตรศรานากุล รองโฆษกนายกรัฐมนตรี รายงานว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกฎหมายใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ กฎหมายจะเน้นไปที่การครอบครองยาในปริมาณที่จำกัด คำตัดสินใหม่จะถูกนำมาใช้เพื่อพิจารณาว่าผู้กระทำความผิดด้านยาเสพติดสมควรได้รับโอกาสในการรักษาหรือต้องเผชิญกับการลงโทษหรือไม่ ตามรายงานกฎหมายระบุโควตายาเสพติดประเภท 1, 2 และ 5 ร่วมกับสารออกฤทธิ์ประเภท 1 และ 2 ผู้ต้องสงสัยที่มียาเสพติดจำนวน จำกัด จะถูกตัดสินว่ากระทำความผิดเล็กน้อยและจะถูกส่ง เข้าโปรแกรมการรักษาแทนการดำเนินคดี โควตายาในแต่ละประเภทระบุไว้ด้านล่าง: ประเภทที่ 1 เฮโรอีนต่ำกว่า 300 มิลลิกรัม ยาบ้าไม่เกิน 1.5 กรัม และยาบ้าไม่เกิน 1.5 กรัม ประเภทที่ 2: โคเคนต่ำกว่า 600 มก. และฝิ่นต่ำกว่า 15 กรัม ประเภทที่ 5: ยาในกลุ่ม 5 ไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ถึง 4 เช่น เห็ด […]

Read the full article →

ระเบียบใหม่ของธนาคารแห่งชาติเข้ามาควบคุมคริปโต (Cryptocurrency)

August 11, 2022

ประเทศไทยวางแผนที่จะล้างระบบกฎดิจิทัลเพื่อมอบอำนาจให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยและควบคุมแพลตฟอร์มที่เสนอ cryptocurrencies และโทเค็นอื่น ๆ ให้เข้มงวดขึ้น หลังจากที่ตลาดล่วงลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้นักลงทุนรายย่อยขาดทุน การแก้ไขกฎระเบียบตามแผนจะให้ “ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง” นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในการให้สัมภาษณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งปัจจุบันมีอำนาจหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมภายใต้กฎเกณฑ์ที่ผ่านในปี 2018 ได้รับการขอให้เป็นผู้นำในล้างระบบ การปรับกฎให้รัดกุมเกิดขึ้นหลังจากทางการไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ดำเนินการในทันทีเพื่อปกป้องนักลงทุนที่ Zipmex (Thailand) Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งระงับการถอนเหรียญชั่วขณะหนึ่ง ในขณะที่แพลตฟอร์มดังกล่าวได้ยกเลิกการระงับการทำธุรกรรมส่วนใหญ่ไปแล้ว แต่ได้ยื่นขอพักชำระหนี้ในสิงคโปร์เพื่อป้องกันเจ้าหนี้จากการถูกฟ้องร้องและเพื่อซื้อเวลาสำหรับการระดมทุน หนึ่งในความเสี่ยงหลักสำหรับนักลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลคือปัญหาของการแลกเปลี่ยน crypto ที่เรียกใช้ “exit scams” ซึ่งอาจถือเป็นการฉ้อโกงทางแพ่งหรือทางอาญา “ในตอนนี้ ธนาคารแห่งประเทศไม่มีที่ว่างให้เข้าสู่กรอบการกำกับดูแล ยกเว้นการแจ้งว่า cryptos ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ” Arkhom กล่าวเมื่อวันจันทร์ “ดังนั้นกรอบงานจึงไม่ชัดเจนพอที่จะควบคุมอุตสาหกรรม” บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Bitkub Online และผู้บริหารระดับสูงถูกปรับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ในเดือนมิถุนายนเนื่องจากสร้าง “ปริมาณการซื้อขายเทียม” บนแพลตฟอร์ม บริษัทและเจ้าหน้าที่ 5 คนถูกปรับฐานละเมิดหลักเกณฑ์ในการลงรายการเหรียญดิจิทัลของบริษัท Credit photo […]

Read the full article →