ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ แก้ไขอัตราโทษลดลงกว่าอัตราโทษเดิม เป็นคุณแก่จำเลย

 

ตามที่เมื่อประมาณสิ้นปี 2564 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ก็คือประมวลกฎหมายสาเสพติด 2564

 

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนคือ บทกำหนดโทษหรืออัตราโทษ มีสาระสำคัญ คือ การแบ่งแยกกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีลักษณะการกระทำความผิดที่แตกต่างกัน เช่น แยกผู้ค้ารายย่อยกับผู้ค้ารายใหญ่ออกจากกัน แยกผู้เสพออกจากผู้ค้า เป็นต้น

 

การกำหนดโทษผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดนี้มุ่งเน้นให้ได้สัดส่วนและเหมาะสมกับการกระทำผิด ไม่มีโทษขั้นต่ำ เว้นแต่เป็นเรื่องการค้าโดยหัวหน้าหรือผู้สั่งการ และมุ่งเน้นเพื่อการดำเนินการทำลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่มากกว่าการดำเนินการกับกลุ่มแรงงาน

 

สิ่งสำคัญตามประมวลกฎหมายยาเสพติดนี้คือ มีการแก้ไขอัตราโทษให้ลดลงเป็นคุณแก่ผู้กระทำผิด

 

นอกจากนี้ มีการยกเลิกบทสันนิษฐานที่เด็ดขาดว่าการมีไว้ในครอบครอง หมายถึงการครอบครองเพื่อจำหน่าย แต่เพิ่มบทสันนิษฐานการครอบครองตามประมวลกฎหมายยาเสพติดนี้ หมายถึงการครอบครองเพื่อเสพ

 

การปรับอัตราโทษเน้นที่การปราบปรามองค์กรอาชญากรรมที่ทำผิดร้ายแรง พิจารณาจากพฤติการณ์และผลกระทบที่ร้ายแรง และเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษให้เหมาะสม ความผิดที่ไม่ร้ายแรง เช่น เสพ/ครอบครองเพื่อเสพ หากจะลงโทษจำคุก ให้ศาลคำนึงถึงการการบำบัด เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นวิธีการอื่นเพื่อความปลอดภัย หรือนำเงื่อนไขการคุมประพฤติมาใช้

 

เมื่อกฎหมายแก้ไขอัตราโทษให้ให้ลดลงเป็นคุณแก่ผู้กระทำผิด ผู้กระทำความผิดมีสิทธิดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

 

ผู้กระทำความผิดในกรณีที่คดีเสร็จเด็ดขาดแล้ว หากเป็นผู้กระทำความผิด ที่ยังไม่ได้รับโทษ หรือกำลังรับโทษอยู่ และโทษที่กำหนดตามคำพิพากษาหนักกว่าโทษที่กำหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ผู้กระทำผิด ผู้อนุบาล /ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือพนักงานอัยการ มีสิทธิยื่นคำร้องขอกำหนดโทษใหม่ต่อศาล ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 โดยศาลจะเป็นผู้มีดุลยพินิจพิจารณาเป็นรายคดีไป 

ส่วนคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณา ศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะนำกฎหมายใดบังคับใช้แก่คดีนั้น แต่ไม่ใช่ในทุกกรณีที่ศาลจะวินิจฉัยเอง จำเลยอาจทำเองหรือปรึกษาทนายความคดียาเสพติดเพื่อให้ทำคำร้องขอพิจารณา กำหนดโทษใหม่เนื่องจากกฎหมายที่แก้ไขใหม่เป็นคุณ และสามารถที่จะร้องขอต่อศาลได้เอง

{ 0 comments }

สิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมตามกฎหมายกรณีที่ผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้แก่ใครไว้ ทรัพย์มรดกจะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม ซึ่งมีทั้งหมด 6 ลำดับ ส่วนทายาทในลำดับชั้นที่ต่างกันจะได้รับมรดกเฉพาะเป็นการรับมรดกแทนที่หรือสืบมรดกแล้วแต่กรณี

ตัวอย่างเช่น หากผู้ตายไม่มีคู่สมรส ไม่มีบุตร และไม่มีบุตรบุญธรรม แต่มีแม่และพี่ชายต่างพ่อ ยังมีชีวิตอยู่ ผู้ที่จะมีสิทธิรับมรดกคือแม่คนเดียวเท่านั้นเพราะพี่ชายต่างพ่อเป็นทายาทคนละชั้นกับแม่ จะไม่มีสิทธิได้รับมรดก หากมีกรณีพิพาทกันระหว่างทายาทหรือผู้ที่กล่าวอ้างว่าเป็นแม่โดยสายเลือดหรือเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดตัวจริงทายาทผู้มีส่วนได้เสียหรือแม่ที่กล่าวอ้างว่าเป็นแม่ตัวจริงสามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลพิสูจน์ความเป็นแม่ตัวจริงโดยสายเลือดหรือเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดตัวจริงได้

โดยศาลอาจจะสั่งให้ตรวจดีเอ็นเอว่าเพื่อพิสูจน์ว่าใครเป็นแม่ที่แท้จริงเพื่อหาข้อยุติความเป็นทายาทในกรณีนี้ได้ เพื่อให้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายต่อไป

ดังนั้นในกรณีของคุณแตงโมตกเรือเสียชีวิตทนายความคดีมรดกอธิบายไว้ข้างต้นแล้วว่า ผู้ที่มีสิทธิรับมรดกคือแม่ผู้ให้กำเนิด

{ 0 comments }

ทนายความระหว่างประเทศชนินาฏแอนด์ลีดส์นำเสนอกฎหมายไทยผ่าน Unpredictable

March 17, 2022

Unpredictableเป็นเว็บไซต์ที่เขียนบล็อกเกี่ยวกับงานทนายความของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวได้มีการเขียนบล็อกเกี่ยวกับระบบกฎหมายและทนายความของหลายๆ ประเทศรวมไว้บนเว็บไซต์ และในครั้งนี้ Unpredictable ก็ได้นำเสนอระบบกฎหมายและทนายความของประเทศไทย โดยได้รับคำปรึกษาจากบริษัทชนินาฏแอนด์ลีดส์ซึ่งเป็นสำนักกฎหมายที่มีประสบการณ์มายาวนานถึง 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยและกฎหมายขัดกันระหว่างประเทศของไทยที่มีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติมากกว่าครึ่งหนึ่งของลูกค้าทั้งหมด เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ Unpredictableได้เขียนบล็อกเกี่ยวกับคดีความในประเทศไทย ว่ามีกระบวนการอย่างไรและได้พูดคุยกับที่ปรึกษากฎหมายของของทนายความต่างประเทศชนินาฏ ในเรื่องของระบบกฎหมายของไทย อำนาจของศาล กระบวนการของศาล และยังรวมไปถึงการอุทธรณ์ ฎีกา และศาลเฉพาะในประเทศไทย อีกทั้งทาง Unpredictable ยังได้ยกตัวอย่างรูปภาพการแต่งกายของทนายความประเทศไทยในศาลจากทนายความของบริษัทนินาฏแอนด์ลีดส์ไว้ในบล็อกอีกด้วย

Read the full article →

การแบ่งสินสมรสหลังการหย่าภรรยาที่แทงสามี

February 25, 2022

Credit photo by Set ตามบันทึกของศาล Melvin Weller วัย 62 ปีได้ยื่นฟ้องหย่ากับ Joan Burke ภรรยาที่คบกันมานานเมื่อปลายเดือนธันวาคม ตอนนี้ Burke ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมหลังจากที่ตำรวจกล่าวว่าเป็น “การต่อสู้ที่รุนแรง” ที่เกี่ยวข้องกับมีดทำครัวและมีดหั่นเนื้อ หลังจากได้รับโทรศัพท์ 911 จากลูกเลี้ยงของ Weller ตำรวจปาล์มสปริงมาถึงบ้านของทั้งคู่เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ และพบว่า Weller นอนอยู่ในแอ่งเลือดที่ปกคลุมพื้นห้องครัวมากกว่าครึ่งโดยมี “บาดแผลถูกแทงหลายครั้งและบาดแผลตามร่างกาย” ตามหมายจับ การชันสูตรพลิกศพเปิดเผยว่า Weller ถูกแทง 140 ครั้งทั่วร่างกายของเขาและ “เขายังมีกะโหลกศีรษะร้าวซึ่งเกิดจากการกระแทกจากมีดหั่นเนื้อที่ด้านหลังขวาของศีรษะ” ถังขยะที่เปื้อนเลือดตกลงมาใกล้เท้าของเขา ซึ่งตำรวจกล่าวว่าพวกเขาพบเครื่องมือทำความสะอาดที่เปื้อนเลือด ตำรวจกล่าวว่า พวกเขาพบมีดและมีดหั่นเนื้อในอ่างล้างจาน ชุดนอนเปื้อนเลือดในถุงขยะใกล้ร่างกาย และในห้องนอน พวกเขาพบ Joan Burke ภรรยาวัย 61 ปีของ Weller ที่มีบาดแผลที่มือและไม่พูดอะไรเลย ตำรวจกล่าวว่าบาดแผลเป็นเรื่องปกติของผู้กระทำความผิดเนื่องจากบาดแผลจากการถูกแทง เนื่องจากใบมีดของอาวุธลื่นและเครื่องมือตัดจึงลื่นไถลและเจาะเข้าไปในผิวหนัง อัยการNicole Hamil-Scott กำลังดำเนินการฟ้องหย่าของ Weller […]

Read the full article →