รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่งเครื่องนโยบายปราบข่าวปลอม ประกาศตั้งคณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุด เพื่อจัดกลุ่มดำเนินงานประเด็นปัญหาข่าวปลอม เพื่อแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่อยู่ในกระแสสังคมออนไลน์ โดยคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานและแผนการเผยแพร่ ตามขั้นตอนการพิจารณาข่าวปลอม การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันการใช้สื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต ที่มีการเผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสม ในการปลุกระดม ยั่วยุ สร้างความรุนแรง ความไม่น่าเชื่อถือ โดยมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารไปจากข้อเท็จจริง ทำให้มีผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เด็ก เยาวชน ตลอดจนกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสถาบันหลักของชาติ ที่อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และหากมีการทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายก็จะมีความผิดฐานละเมิดอีกด้วย

Tagged:  สำนักงานกฎหมาย, ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ, กฎหมาย, ปราบข่าวปลอม, สังคมออนไลน์, อินเทอร์เน็ต, ข่าวสาร, ข้อมูล, คอมพิวเตอร์, ละเมิด, สิทธิส่วนบุคคล, ข่าวสาร

{ 0 comments }

สามีชาวต่างชาติและภรรยาชาวไทยคู่หนึ่ง หลอกสาวไทยให้ไปทำงานที่ต่างประเทศ แต่แล้วกลับบังคับให้พวกเธอขายบริการทั้งที่ไม่เต็มใจ และตอนนี้มีผู้เสียหายแล้วหลายราย

โดยเจ้าของเฟซบุ๊กหนึ่ง ได้โพสต์เตือนภัยร้ายไว้ในกลุ่ม หมอนวดแผนไทยหางาน โดยฝากเตือนภัยบุคคล สองคนนี้ หลอกผู้หญิงไทยไปนวด และยึดพาสปอร์ตบังคับให้ขายตัว อีกหลายคนที่อยากกลับบ้าน และหลอกเอาเงินกับคนไทยอีกหลายคน

เบื้องต้นมีผู้แสดงเจตจำนงในการแจ้งความที่กองปราบปรามจำนวน 6 รายเพื่อที่จะให้ออกหมายจับและส่งมาจะไปยังประเทศที่ผู้กระทำความผิดอาศัยอยู่เพื่อดำเนินการต่อไป

การสบคบคิดหลอกให้ไปทำงานในต่างประเทศและบังคับให้ขายบริการหรือการค้าประเวณี การยึดพาสปอร์ต การกระทำดังกล่าวนี้เป็นความผิดในคดีอาญาและไปรวมถึงความผิดกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้นหากมีคนมาชวนให้ไปทำงานโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รับค่าตอบแทนสูงให้ท่านสงสัยไว้ได้ว่า ท่านกำลังถูกหลอก

Tagged: ชาวต่างชาติ, หลอกลวง, ขายบริการ, ค้าประเวณี, นวด, ทำงานต่างประเทศ, สำนักงานกฎหมาย, ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ

{ 0 comments }

พรบ.ฉบับใหม่เอาผิดกับคนสูบบุหรี่ในบ้าน

August 27, 2019

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ฉบับใหม่ โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเน้นการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ส่งเสริมครอบครัว และคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลต่างๆ กรณีของการที่สูบบุหรี่ภายในบ้าน จะเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ ก็ต่อเมื่อ ควันบุหรี่ส่งผลกระทบให้คนในบ้านเกิดปัญหาสุขภาพ เช่น ป่วย และได้ผ่านกระบวนการในการตรวจสอบและพิสูจน์อย่างแน่ชัดเจนสามารถยืนยันได้ว่าควันบุหรี่ทำให้คนในบ้านป่วยจริง ถึงจะเข้าสู่กระบวนการปรับพฤติกรรม คือเข้ารับการบำบัดและเลิกบุหรี่ ตาม พ.ร.บ.ใหม่นี้จะถือว่าผู้ที่สูบบุหรี่ในบ้าน มีความผิดในฐานของการก่อความรุนแรงในครอบครัว เพราะทำให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของคนในครอบครัว อาจจะต้องถูกดำเนินคดีอาญา ขึ้นศาลเพื่อพิจารณาความผิดถึง 2 ศาล คือ ศาลอาญาและศาลเยาวชนและครอบรัวกลาง อย่างไรก็ตามการสูบบุหรี่ในบ้านยังไม่ถือว่าเป็นความผิดตามพรบ.ฉบับใหม่นี้โดยตรง หากยังไม่มีคนในครอบครัวได้รับผลกระทบจากบุหรี่นั้น Tagged: ครอบครัว, การคุ้มครอง, การสูบบุหรี่, ความรุนแรง, สุขภาพ, การบำบัด, สำนักงานกฎหมาย, ทนายความ, ปรึกษากฎหมาย, เลิกบุหรี่

Read the full article →

กรมการจัดหางานชี้ช่องไปทำงานญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

August 26, 2019

การจัดหางานได้โพส “จ๊อบ&จิ๊บgo to Japan” บอกการเตรียมตัวไปทำงาน ญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทำความรู้จัก 14 สาขาอาชีพแรงงานต่างชาติที่ญี่ปุ่นต้องการ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้จัดทำขึ้นเผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าใจได้ง่าย ว่าควรเตรียมตัวอย่างไร มีแรงงานกลุ่มไหนบ้างที่สามารถไปทำงานที่ญี่ปุ่นได้อย่างถูกกฎหมาย พร้อมขั้นตอนดำเนินการต่างๆ จากสถิติประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่แรงงานไทยต้องการเข้าไปทำงานอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีการจ่ายค่าตอบแทนค่อนข้างสูง แต่การจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมายต้องมีการเตรียมตัวให้ดีเสียก่อน เพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาในภายหลัง แต่การไปทำงานในต่างประเทศโดยทั่วไปแล้วค่อนข้างมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าจะไปโดยถูกต้องตามกฎหมายแรงงานก็ตาม เนื่องจากในการทำงานจริงแล้วหากเกิดเหตุการณ์อย่างเช่น ถูกเอาเปรียบจากนายจ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้าง การทำงานล่วงเวลาหรือไม่ได้รับสิทธิที่ควรจะได้รับ เป็นต้น ดังนั้นท่านควรศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการทำงานในต่างประเทศรวมาไปถึงเกี่ยวกับข้อพิพาทต่างๆ และคดีแรงงาน เพื่อเป็นความรู้และแนวทางในการทำงาน Tagged: กรมจัดหางาน, สำนักงานกฎหมาย, ปรึกษากฎหมาย, ทำงาน, แรงงานต่างชาติ, ญี่ปุ่น, ทำงานในต่างประเทศ, กระทรวงแรงงาน, ค่าจ้าง

Read the full article →