ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา หลายประเทศประสบปัญหาจากโรคระบาดโควิด-19  ทำให้ไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ หลายครอบครัวที่มีคู่สมรสต่างชาติฝ่ายแม่ของเด็กที่มีสัญชาติไทยพาตัวเด็กกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศไทยโดยมีกำหนดกลับแน่นอนไว้แล้ว แต่เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้ว ประเทศไทยมีมาตรการและข้อห้ามในการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้แม่เด็กไม่สามารถพาเด็กกลับไปยังถิ่นที่อยู่ประจำของเด็กในต่างประเทศได้ หรือสถานการณ์โควิด-19 ทำให้แม่เด็กเกิดความกลัวไม่พาลูกกลับต่างประเทศที่พักอาศัยเดิม เพราะคิดว่าประเทศไทยปลอดภัยกว่าหรืออยู่ง่ายกว่าต่างประเทศ

กรณีนี้แม่ของเด็กอาจมีความเสี่ยงที่พ่อของเด็กจะมาฟ้องร้องเพื่อขอให้แม่ของเด็กส่งตัวเด็กกลับไปในต่างประเทศซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ประจำของเด็กตาม พ.ร.บ.ความร่วมมือระหว่างเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับสิทธิควบคุมดูแลเด็กหรือคดีเฮก ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการขอให้ส่งตัวเด็กกลับถิ่นที่อยู่ประจำในต่างประเทศ

ดังนั้น แม่ของเด็กต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการฟ้องคดีเกี่ยวกับคดีเฮกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ศาลจะมีข้อยกเว้นว่าจะไม่ส่งเด็กกลับคืนประเทศถิ่นที่อยู่ประจำแห่งสุดท้ายของเด็ก หากฝ่ายที่พาตัวเด็กมาอยู่ในประเทศไทยพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าเด็กสามารถปรับตัวอยู่ในประเทศไทยได้ แต่ทั้งนี้ แนวทางในการต่อสู้คดีเฮกก็ควรได้รับคำแนะนำจากทนายความคดีเฮกที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีเฮกด้วยเนื่องจากเป็นกฎหมายเฉพาะ

{ 0 comments }

สัญญาก่อนสมรส

by admin on March 13, 2021

ไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น สัญญาก่อนสมรส ก็คือ สัญญาที่คู่สมรสทำไว้เพื่อยกเว้นสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องการจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสนั่นเอง

เช่น ฝ่ายชายมีบ้านอยู่แล้วก่อนสมรส ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นฝ่ายชายเป็นเจ้าของบ้านแค่คนเดียว แต่หากทำสัญญาก่อนสมรส ฝ่ายชายจะเขียนให้บ้านเป็นสินสมรสเพื่อให้ฝ่ายหญิงเป็นเจ้าของร่วมกันก็ได้ หรือ ฝ่ายหญิงมีเงินจากการทำงานที่ได้มาหลังการสมรส ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นสินสมรส แต่หากทำสัญญาก่อนสมรส ฝ่ายหญิงจะเขียนให้เงินดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวเฉพาะของผู้หญิงก็ได้

สรุปได้ว่า เราสามารถกำหนดจะให้ทรัพย์สินอะไรบ้างเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส โดยแตกต่างไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้

Related Posts: จดทะเบียนสมรสหรือไม่จดอะไรดีกว่ากัน

{ 0 comments }

ฟ้องชู้ต้องเตรียมหลักฐานอย่างไร

March 12, 2021

ภริยาจะฟ้องชู้เรียกค่าทดแทนที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้ แต่ต้องพิสูจน์ได้ว่า  “หญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย ว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาว” ต้องมีข้อเท็จจริงว่า มีความสัมพันธ์กับสามีตนในทำนองชู้สาว “โดยเปิดเผย” เช่น สามีไปพบหญิงนั้นที่บ้านเช่าในช่วงเวลากลางคืนบ่อยครั้ง โดยขับรถมาเองหรือมาพร้อมกัน นอนพักค้างคืนที่บ้านและกลับออกมาในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น มีกุญแจที่ใช้เปิดประตูเข้าออกบ้านได้เอง แม้ในยามกลางดึกก็สามารถเข้าบ้านได้โดยไม่ต้องรอให้เปิดประตูบ้านให้ อันแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากกว่าที่จะเป็นเพียงนายจ้างหรือลูกจ้างกันตามปกติธรรมดา มีการแต่งกายออกไปทำงานพร้อมกัน ภริยาฟ้องขอให้ใช้ค่าทดแทนความเสียหายต่อเกียรติยศ ชื่อเสียงทางธุรกิจ ความเดือดร้อนที่ครอบครัวต้องแตกแยก และความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจได้ โดยค่าทดแทนศาลจะพิเคราะห์จาก ความเสียหายต่อเกียรติยศ ชื่อเสียงทางธุรกิจ พิจารณาจาก ทรัพย์สิน อาชีพ หน้าที่การงาน ชื่อเสียงในแวดวงสังคม ของทั้ง สามีและภริยา คำพิพากษาฎีกาที่ 964/2562 ศาลเคยพิพากษาให้หญิงอื่นต้องจ่ายค่าทดแทน มากที่สุดที่เคยเห็นคือ 1,000,000 บาท Related Posts: ฟ้องชู้เรียกค่าเสียหาย  

Read the full article →

กระทรวงการท่องเที่ยวไทยต้องการดึงดูดนักลงทุน Bitcoin

March 1, 2021

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าว เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้ธุรกิจ ในประเทศซบเซา เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวจึงได้หารือเกี่ยวกับวิธีการมากมายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ พวกเขามุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่ร่ำรวยแม้กระทั่งการเปิดตัว “เขตกักบริเวณวิลล่า” และ “เขตกักบริเวณกอล์ฟ” เพื่อช่วยดึงดูดผู้ใช้จ่ายจำนวนมากให้มาเยือนประเทศไทย ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าว “หากเราสามารถเตรียมประเทศให้พร้อมสำหรับตลาดคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) ก็จะช่วยดึงดูดโอกาสมากขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และคนร่ำรวย แม้แต่อีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งเทสลาและผู้มีอิทธิพลด้านคริปโตเคอเรนซีอาจสนใจที่จะมาเยือนประเทศไทย” ดังนั้นอาจมีนักลงทุนจำนวนมากเข้ามาจดทะเบียนธุรกิจตั้งบริษัทในประเทศไทย เนื่องจากการส่งเสริมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้หารือถึงแนวคิดในการดึงดูดผู้ถือครองสกุลเงินดิจิทัลกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นและขณะนี้ได้เริ่มการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สกุลเงินดิจิทัลในแหล่งท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวยังคงต้องหารือเกี่ยวกับแนวคิดนี้กับธนาคารแห่งประเทศไทยและจำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันการฟอกเงินยุทธศักดิ์กล่าว และยังมีแผนที่จะพูดคุยกับธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ cryptocurrency ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมสกุลเงินดิจิทัล ปี 2561 ซึ่งกฎหมายได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการฟอกเงิน Photo by Son Dakika Haberler

Read the full article →