กฎหมายยาเสพติดใหม่ลดโทษฐานเสพยา

by admin on สิงหาคม 11, 2022

คณะรัฐมนตรีไทยได้ออกกฎหมายยาเสพติดชุดใหม่ โดยลดระดับการปฏิบัติการเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสครั้งที่สอง หากได้กระทำความผิดเล็กน้อย ผู้กระทำความผิดด้านยาเสพติดบางรายจะได้รับการบำบัดด้วยยาแทนการดำเนินคดี

รองโฆษกหญิง ไตรสุรี ไตรศรานากุล รองโฆษกนายกรัฐมนตรี รายงานว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกฎหมายใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ กฎหมายจะเน้นไปที่การครอบครองยาในปริมาณที่จำกัด

คำตัดสินใหม่จะถูกนำมาใช้เพื่อพิจารณาว่าผู้กระทำความผิดด้านยาเสพติดสมควรได้รับโอกาสในการรักษาหรือต้องเผชิญกับการลงโทษหรือไม่

ตามรายงานกฎหมายระบุโควตายาเสพติดประเภท 1, 2 และ 5 ร่วมกับสารออกฤทธิ์ประเภท 1 และ 2 ผู้ต้องสงสัยที่มียาเสพติดจำนวน จำกัด จะถูกตัดสินว่ากระทำความผิดเล็กน้อยและจะถูกส่ง เข้าโปรแกรมการรักษาแทนการดำเนินคดี

โควตายาในแต่ละประเภทระบุไว้ด้านล่าง:

ประเภทที่ 1 เฮโรอีนต่ำกว่า 300 มิลลิกรัม ยาบ้าไม่เกิน 1.5 กรัม และยาบ้าไม่เกิน 1.5 กรัม

ประเภทที่ 2: โคเคนต่ำกว่า 600 มก. และฝิ่นต่ำกว่า 15 กรัม

ประเภทที่ 5: ยาในกลุ่ม 5 ไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ถึง 4 เช่น เห็ด Psilocybin หรือเห็ดวิเศษ ใครก็ตามที่เป็นเจ้าของยาเสพติประเภทที่ 5 ที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 135 กรัม จะถือว่ากระทำความผิดเล็กน้อยและจะได้รับการบำบัดด้วยยาแทนการดำเนินคดี

สารออกฤทธิ์ประเภทที่ 1: คาทิโนนต่ำกว่า 0.5 กรัม (เป็นสารบริสุทธิ์) แอลซีโลซินต่ำกว่า 0.1 กรัม และแอลซีโลไซบินต่ำกว่า 0.1 กรัม

สารออกฤทธิ์ประเภท 2: คีตามีนต่ำกว่า 0.5 กรัม (เป็นสารบริสุทธิ์) ไนทราเซแพมต่ำกว่า 5 กรัม และฟลูราซีแพมต่ำกว่า 0.3 กรัม

ตามทนายคดีอาญา จิราพร ทองปล้อง ภายใต้กฎหมายยาเสพติดฉบับเก่า โทษการใช้และครอบครองยาเสพติดมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี และปรับระหว่าง 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม บทลงโทษสำหรับการมียาเสพติดจำนวนมากไม่ครอบคลุมอยู่ในประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ อย่างไรก็ตาม บทลงโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพย์ติด แม้กระทั่งความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ร้ายแรงกว่านั้น ก็มีการปรับลดโทษลงตามประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่นี้ด้วย

ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ยังไม่ได้รับการตอบรับที่ดี แต่ชาวเน็ตบางคนเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ติดยาและผู้ค้ายา

Credit photo by United Nations Office on Drugs and Crime

Leave a Comment

Previous post:

Next post: