กรมการจัดหางานชี้ช่องไปทำงานญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

by admin on August 26, 2019

การจัดหางานได้โพส “จ๊อบ&จิ๊บgo to Japan” บอกการเตรียมตัวไปทำงาน ญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทำความรู้จัก 14 สาขาอาชีพแรงงานต่างชาติที่ญี่ปุ่นต้องการ

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้จัดทำขึ้นเผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าใจได้ง่าย ว่าควรเตรียมตัวอย่างไร มีแรงงานกลุ่มไหนบ้างที่สามารถไปทำงานที่ญี่ปุ่นได้อย่างถูกกฎหมาย พร้อมขั้นตอนดำเนินการต่างๆ

จากสถิติประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่แรงงานไทยต้องการเข้าไปทำงานอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีการจ่ายค่าตอบแทนค่อนข้างสูง แต่การจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมายต้องมีการเตรียมตัวให้ดีเสียก่อน เพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาในภายหลัง

แต่การไปทำงานในต่างประเทศโดยทั่วไปแล้วค่อนข้างมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าจะไปโดยถูกต้องตามกฎหมายแรงงานก็ตาม เนื่องจากในการทำงานจริงแล้วหากเกิดเหตุการณ์อย่างเช่น ถูกเอาเปรียบจากนายจ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้าง การทำงานล่วงเวลาหรือไม่ได้รับสิทธิที่ควรจะได้รับ เป็นต้น ดังนั้นท่านควรศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการทำงานในต่างประเทศรวมาไปถึงเกี่ยวกับข้อพิพาทต่างๆ และคดีแรงงาน เพื่อเป็นความรู้และแนวทางในการทำงาน

Leave a Comment

Previous post:

Next post: