การขอวีซ่าให้บุตรสำหรับผู้สมัครวีซ่าอเมริกาประเภท K1

by admin on February 18, 2022

หากผู้สมัครวีซ่า K1 ต้องการพาลูกไปด้วย สามารถทำได้โดยยื่นขอวีซ่าประเภท K2 ให้กับลูกควบคู่กัน โดยเงื่อนไขของการสมัครวีซ่า K2 คือ  ลูกที่สมัครวีซ่า K2 ต้องไม่เคยสมรสมาก่อน ลูกที่สมัครวีซ่า K2 ต้องอายุต่ำกว่า 21 ปี ในเวลาที่ได้รับอนุมัติ    วีซ่าและในวันที่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ลูกต้องมีเจตนาไปอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถาวรกับผู้สมัครวีซ่า K1 

โดยในปัจจุบันผู้สมัคร K1 สามารถระบุและกรอกข้อมูลส่วนตัวของลูกที่จะยื่นขอ K2 ลงไปในแบบฟอร์ม I-129F เพื่อยื่นขอวีซ่าไปพร้อมกันได้เลย ซึ่งขั้นตอนการขอวีซ่า K1 และ K2 จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกและรวดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับวีซ่าคู่สมรส และทั้งวีซ่า K1 – K2 ก็จะทราบผลการขอพร้อมกันด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ลูกที่สมัครวีซ่า K2 ก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเหมือนกับผู้สมัครวีซ่า K1 

หากผลการสัมภาษณ์วีซ่า K1 ถูกปฎิเสธ และจำเป็นต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อหน่วยงาน USCIS (หรือ Visa Waiver) สถานทูตสหรัฐอเมริกา, ประเทศไทย ก็จะแจ้งให้ผู้สมัคร K1 ทราบว่า ให้ผู้สมัคร K1 ไปดำเนินการเรื่องอุทธรณ์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน และจะยังคงรักษาสถานะเคสของผู้สมัครวีซ่า K2 ไว้ แต่มีกำหนดเวลาที่จำกัด เมื่อผู้สมัคร K1 ทราบผลอุทธรณ์แล้วจึงค่อยกลับมาดำเนินการวีซ่า K1-K2 ต่อไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งในขั้นตอนที่สถานทูตสหรัฐฯ ประเทศไทย

แต่หากผ่านการสัมภาษณ์ ผู้สมัครวีซ่า K1 และ K2 ก็จะสามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกาพร้อมกันได้เลย และอย่าลืมว่า เมื่อเดินทางไปถึงสหรัฐฯ แล้ว ผู้สมัครวีซ่า K1 ต้องดำเนินการจดทะเบียนสมรสกับแฟนชาวสหรัฐฯ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ไปถึง 

ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ในขั้นตอนการสมัครวีซ่าอาจจะมีความซับซ้อนในเรื่องของเอกสารและแบบฟอร์มหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับ Visa Waiver อาจจะต้องให้ทนายความวีซ่าK-1 (ทนายความชาวอเมริกัน) เป็นผู้ช่วยยื่นคำร้องที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment

Previous post:

Next post: