ข่มขืนเท่ากับประหาร

by admin on July 2, 2019

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องการกระทำชำเรา และมีผลบังคับใช้ทันที โดยได้เพิ่มโทษการก่อคดีข่มขืนสูงสุดเป็น ประหารชีวิต ในกรณีเหยื่อถึงแก่ความตาย และแก้ไขเพิ่มเติมความหมายของคำว่า “กระทำชำเรา” ให้ครอบคลุมมากขึ้น

สาระสำคัญจากประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไขว่าด้วยเรื่องการกระทำชำเราได้เพิ่มโทษผู้ข่มขืนกระทำชำเราทั้งโทษจำคุกและปรับ ในหลายมาตราซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้กำลัง ใช้อาวุธ โดยเป็นการ กระทำกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งหญิงและชาย และระวางโทษประหารชีวิตหากทำให้ถึงแก่ความตาย ซึ่งจากประมวลกฎหมายอาญาฉบับเก่า ไม่ได้บัญญัติถึงในกรณีข่มขืนกระทำชำเราจนถึงแก่ความตายไว้ ทั้งในกฎหมายยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมโทษกรณีมีการบันทึกภาพหรือเสียงการกระทำชำเราหรือทำอนาจาร และมีการนำไปเผยแพร่ต่อ รวมทั้งนำไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วย

Tagged:ข่มขืน,เพิ่มโทษ, ประหารชีวิต,เหยื่อ,ตาย,ผู้เสียหาย,ใช้อาวุธ,ใช้กำลัง,เด็ก,ผู้ใหญ่,หญิง,ชาย,เพศ,กฎหมายอาญา,กระทำชำเรา,การบันทึกภาพ,ดำเนินคดี,อนาจาร,กฎหมาย,ปรึกษากฎหมาย,สำนักงานกฎหมาย,ทนายความ,เผยแพร่

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: