ค่าเลี้ยงดูจากพ่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย

by admin on ตุลาคม 19, 2020

จากกรณีของการขอรับรองบุตรที่เป็นกระแสอย่างมากในโลกโซเชียลของนักแสดงหนุ่มได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรขอให้ศาลพิพากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้อำนาจปกครองบุตรร่วมกับอดีตแฟนสาว

โดยปกติทั่วไปแล้วแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องการให้พ่อมาช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรแต่ในกรณีนี้กลับตรงข้ามกันเนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ต้องการให้ฝ่ายชายใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกัน ซึ่งการรับรองบุตรนั้นมีผลให้ฝ่ายชายเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายทำให้ผู้เป็นพ่อจะมีอำนาจปกครองบุตรร่วมกันกับแม่ ซึ่งหมายความว่าทั้งพ่อและแม่จะมีสิทธิและหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรร่วมกัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะตัดสินใจไปโดยฝ่ายเดียวไม่ได้

ส่วนกรณีของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามีเก่า ทำให้สามีเก่าไม่ใช่บิดาที่ชอบกฎหมายของบุตรและไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องอุปการะหรือจ่ายค่าเลี้ยงดูอุปการะ ดังนั้นหากภายหลังต้องการให้ฝ่ายชายจ่ายค่าเลี้ยงดู ทนายความคดีครอบครัวจิราพร ทองปล้องได้ให้คำแนะว่า ฝ่ายหญิงนั้นอาจต้องฟ้องร้องฝ่ายชายเป็นคดีรับรองบุตรและเรียกค่าเลี้ยงดูต่อศาล

ที่มารูปภาพ

Leave a Comment

Previous post:

Next post: