จดทะเบียนสมรสหรือไม่จดอะไรดีกว่ากัน

by admin on March 14, 2020

ปัญหาส่วนใหญ่ของคู่รักก่อนแต่งงานอย่างหนึ่ง คือ คู่รักมักกังวลเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสว่าควรจดทะเบียนสมรสหรือไม่

ข้อดีและข้อเสียของการจดทะเบียนสมรสจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคู่สมรสแต่ละกรณีไป หากฝ่ายหนึ่งมีทรัพย์สิน เงินทองมาก การจดทะเบียนสมรสนั้นจะกลายเป็นข้อเสียของผู้ที่มีทรัพย์สินมากกว่า เนื่องจากต้องแบ่งทรัพย์สินของตนเป็นสินสมรสเมื่อภายหลังมีการจดทะเบียนสมรส

ตามกฎหมายลักษณะครอบครัวกำหนดสิทธิและหน้าที่ ระหว่างสามารภรรยา ต้องอุปการะเลี้ยงดูตามฐานะและความสามารถของตน ดังนั้นหากสามีภรรยาจดทะเบียนจดทะเบียนสมรสกัน ฝ่ายที่มีเงินต้องอุปการะเลี้ยงดูฝ่ายที่ไม่มีความมั่นคง หากไม่จดทะเบียนสมรส ก็ไม่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง

ในส่วนของทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส จะกลายเป็นสินสมรส แต่กรณีต้องไม่ได้มีการทำสัญญาก่อนสมรสไว้  หากสามีภรรยาคู่ใดไม่ได้จดทะเบียนสมรส ฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถขอแบ่งทรัพย์สินมาจากอีกฝ่ายหนึ่งได้เลย

ดังนั้นการจดทะเบียนสมรส ดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ของแต่ละคน จึงควรปรึกษาทนายความคดีครอบครัวก่อน เพื่อให้การจดทะเบียนสมรส สมประโยชน์กับทุกฝ่าย

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: