จดทะเบียนหย่าคู่สมรสเก่าหลังแยกกันอยู่

by admin on เมษายน 1, 2020

หลายคู่ที่ประสบปัญหาชีวิตคู่ ตัดขาดจากัน และแยกกันอยู่ทั้งๆ ที่ยังคงมีสถานะในทางกฎหมายเป็นสามีภรรยากัน หรือยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าคู่สมรสเก่านั่นเอง

เมื่อคู่สมรสทั้งสองฝ่ายที่แยกกันไปไม่มีเหตุที่จะต้องดำเนินการทางกฎหมายหรือที่เกี่ยวกับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายก็จะยังคงสถานะสามีและภรรยาไว้ดังเดิม เพราะเห็นว่าการไม่จดทะเบียนหย่านั้นไม่ได้ส่งผลต่อการแยกกันอยู่

แต่เมื่อใดที่มีปัญหาและไม่สามรถดำเนินการต่อได้เพราะคู่สมรสเก่า เช่น การจดทะเบียนสมรสใหม่ การจัดการทรัพย์สิน เป็นต้น คู่สมรสที่เกิดได้รับปัญหาจึงเริ่มที่ต้องการจะจดทะเบียนหย่า แต่ก็มีปัญหาอีกว่าในบางกรณีคู่สมรสทั้งสองฝ่ายนั้นได้มีการแยกกันอยู่มานานหลายสิบปีจนไม่มีข้อมูลที่อยู่จะติดต่อกันได้ หรือคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่อาจทราบที่อยู่สำหรับการดำเนินการฟ้องหย่าได้

การดำเนินคดีในการฟ้องหย่าคู่สมรสเก่านั้นจำเป็นต้องมีที่อยู่ที่แน่ชัดเพื่อการจัดส่งคำฟ้อง หากไม่ทราบที่อยู่ที่แน่ชัดอาจจะต้องมีการดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานรัฐหรือใช้ข้อกฎหมายเพื่อขอที่อยู่

ในส่วนของคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติ ตามกฎหมายเดิมการส่งคำฟ้องหย่า ของประเทศไทยนั้นไม่สามารถส่งไปยังต่างประเทศผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทเอกชนอื่นๆ ได้ แต่ไม่นานมานี้มีการออกกฎหมายใหม่ให้ส่งผ่านบริษัทดังกล่าวได้แล้วแต่ว่าผู้ฟ้องจะต้องทราบที่อยู่อย่างชัดเจน

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: