จะฟ้องหย่าได้ที่ศาลประเทศไหน?

by admin on สิงหาคม 19, 2022

จะฟ้องหย่าได้ที่ไหน?
ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป? หนึ่งในคำถามหลักที่ผู้คนตั้งคำถามขึ้น คือ เมื่อพวกเขาจะฟ้องหย่าปกติแล้วปัญหาของการยื่นฟ้องจะพิจารณาโดย 2 คำถาม ดังนี้

คำถามแรกคือเขตอำนาจศาล คือ แนวความคิดที่ว่าศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีหย่าร้างหลายครั้งที่คนคิดว่าสามารถฟ้องหย่าได้ในบางประเทศหรือในบางสถานที่
แต่ไม่ถูกต้องเพราะศาลดังกล่าวไม่มีเขตอำนาจศาล ตัวอย่างเช่นในหลายรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาคุณต้องมีถิ่นที่อยู่เป็นเวลาหกเดือนก่อนจึงจะสามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้ซึ่งรวมทั้งคดีหย่าร้าง สำหรับประเทศไทยก็มีกฎเกณฑ์ในการหย่าที่แตกต่างกันโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นพลเมืองของประเทศไทยจะทำให้มีสิทธิยื่นฟ้องหย่าในศาลไทยได้

อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งมีมากกว่า 11 ประเทศ ประเทศที่มีเขตอำนาจศาลมีมากกว่า
1 ประเทศ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเป็นคนไทยที่แต่งงานกับคนอเมริกันและมีเขตอำนาจศาลที่จะยื่นฟ้องที่ศาลสหรัฐอเมริกาหรือในศาลไทยเมื่อใดที่มีคำถามเหล่านี้คุณต้องต้องพิจารณาไม่เพียงแต่เขตอำนาจศาลที่เรายื่นฟ้อง แต่ยังรวมถึงการพิจารณาเชิงปฏิบัติมากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณชนะคดีในประเทศสหรัฐสหรัฐอเมริกาตกับอดีตคู่สมรส
คุณสามารถบังคับกับทรัพย์สินในประเทศสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณแต่งงานกับชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีบริษัทในประเทศไทยและมีอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยแต่ไม่ได้พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหลายปีคุณอาจต้องการพิจารณาว่าเขตอำนาจศาลใดเหมาะสมกว่าสำหรับ การหย่าร้าง ทรัพย์สินที่ต้องบังคับจากการหย่าร้างตั้งอยู่ในประเทศไทยจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจฟ้องคดีใประเทศไทย

หากทรัพย์สินอยู่ในเขตอำนาจศาลอื่นแต่ถ้าการสมรสหรือไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีเขตอำนาจศาลที่จะยื่นฟ้องในศาลที่ประเทศ คุณอาจต้องพิจารณายื่นฟ้องในเขตอำนาจของศาลต่างประเทศเพราะแม้ว่าคุณจะมีคำพิพากษาจากศาลที่ประเทศไทยและคุณสามารถใช้คำพิพากษาของประเทศไทยเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศได้หากศาลในต่างประเทศยอมรับและรับรองคำพิพากษาของศาลไทยเกี่ยวกับการตัดสินในประเทศของตน ดังนั้นโดยสรุปมีพื้นฐานสองประการที่ต้องพิจารณา

โดยสรุปมีการพิจารณาพื้นฐานสองประการในการตัดสินใจว่าจะยื่นฟ้องที่ไหนอันดับแรกคือเขตอำนาจศาลประการที่สองคือที่ตั้งทรัพย์สินเพื่อตัดสินใจกับคำถามเหล่านี้มักต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบางครั้งพิจารณาตามสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบันที่ซึ่งคู่รักต่างออกไปทำงานและเลี้ยงลูกในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องตัดสินใจว่าจะฟ้องหย่าที่ไหนมีความสำคัญอย่างยิ่งและปรึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของการตัดสินใจเลือกเขตอำนาจศาลอย่างเหมาะสม

การฟ้องหย่าระหว่างประเทศจึงจำเป็นต้องปรึกษากับทนายความผู้มีความเชี่ยวชาญ ทนายความฟ้องหย่าระหว่างประเทศจะสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าควรเลือกฟ้องหย่าที่ศาลประเทศใด

Credit photo by Nicholas Copernicus

Leave a Comment

Previous post:

Next post: