จับกุมผู้ต้องหา 35 คน ฐานเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19

by admin on February 9, 2021

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำรวจพร้อมกับศูนย์ข่าวปลอมได้เข้าจับผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าโพสต์ข้อมูลปลอมเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด -19

ตำรวจจับกุมผู้ต้องหา 35 คน ในข้อหาเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา โดยโพสต์บางส่วนที่แชร์กันทางออนไลน์อ้างว่าแรงงานข้ามชาติได้แยกตัวออกจากสถานที่กักกันและอีกคนหนึ่งยังอ้างว่าจริงๆ แล้วไวรัสโคโรนาไม่ใช่ไวรัสแต่เป็นแบคทีเรียที่เชื่อมต่อกับคลื่นความถี่วิทยุ 5G

มีผู้ต้องหา 4 คน ที่เขียนโพสต์ออนไลน์ด้วยข้อมูลเท็จขณะที่อีก 31 คน เป็นผู้แชร์โพสต์ข่าวปลอม ศูนย์ข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมมือกับตำรวจในการปราบปรามข่าวปลอมเกี่ยวกับการแพร่ระบาด

ผู้ที่เขียนโพสต์อาจจะถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และพ.ร.ก.ฉุกเฉิน อาจถูกจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับสูงสุด 100,000 บาท

ตามประสบการณ์ของทนายความคดีอาญาจิราพร ทองปล้อง เกี่ยวกับจำเลยคดีอาญาในประเด็นการพิสูจน์ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการหมิ่นประมาทต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าหลักฐานนั้นหรือข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็นจริงซึ่งเป็นการต่อสูคดี แต่ว่าการที่จะพิสูจน์ว่าหลักฐานนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นจริงต้องสอดคล้องและไม่ขัดกับพยานผู้เชี่ยวชาญที่มีวิชาชีพ ไม่ขัดกับความเป็นจริง ผลตรวจทางการแพทย์ที่มีน้ำหนัก

RelatedPosts click here

Leave a Comment

Previous post:

Next post: