ทนายความระหว่างประเทศชนินาฏแอนด์ลีดส์นำเสนอกฎหมายไทยผ่าน Unpredictable

by admin on March 17, 2022

Unpredictableเป็นเว็บไซต์ที่เขียนบล็อกเกี่ยวกับงานทนายความของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวได้มีการเขียนบล็อกเกี่ยวกับระบบกฎหมายและทนายความของหลายๆ ประเทศรวมไว้บนเว็บไซต์

และในครั้งนี้ Unpredictable ก็ได้นำเสนอระบบกฎหมายและทนายความของประเทศไทย โดยได้รับคำปรึกษาจากบริษัทชนินาฏแอนด์ลีดส์ซึ่งเป็นสำนักกฎหมายที่มีประสบการณ์มายาวนานถึง 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยและกฎหมายขัดกันระหว่างประเทศของไทยที่มีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติมากกว่าครึ่งหนึ่งของลูกค้าทั้งหมด

เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ Unpredictableได้เขียนบล็อกเกี่ยวกับคดีความในประเทศไทย ว่ามีกระบวนการอย่างไรและได้พูดคุยกับที่ปรึกษากฎหมายของของทนายความต่างประเทศชนินาฏ ในเรื่องของระบบกฎหมายของไทย อำนาจของศาล กระบวนการของศาล และยังรวมไปถึงการอุทธรณ์ ฎีกา และศาลเฉพาะในประเทศไทย

อีกทั้งทาง Unpredictable ยังได้ยกตัวอย่างรูปภาพการแต่งกายของทนายความประเทศไทยในศาลจากทนายความของบริษัทนินาฏแอนด์ลีดส์ไว้ในบล็อกอีกด้วย

Leave a Comment

Previous post:

Next post: