ประกันสังคมให้เงินสมทบค่าทำศพ 40,000 บาท

by admin on July 2, 2019

กองทุนประกันสังคมหรือประกันสังคมที่เราโดนหักกันทุกๆ เดือนจากเงินเดือนนั้น มีระเบียบการสมทบเงินในส่วนของค่าทำศพมานานแล้วแต่เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงระเบียบการนี้มากนัก

แม้ใครที่ไม่มีเงินสด เป็นมรดก หากเสียชีวิตแล้ว อย่างน้อยยังมีเงินจากกองทุน “ประกันสังคม”  มาจาก  “เงินสงเคราะห์และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ” โดยมีเงินช่วยเหลือค่าทำศพ 40,000 บาทต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพของผู้ประกันตน

ทั้งนี้เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้นหากมิได้ทำหนังสือระบุให้บุคคลใดเป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ก็ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่สามีหรือภริยา  บิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากันแต่ถ้าเป็น“คนโสด” พ่อแม่เสียไปแล้วไม่มีลูกและไม่มีสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเงินทั้งหมดนี้ก็จะต้องส่งคืนกองทุนประกันสังคมไปญาติพี่น้องจึงจะไม่มีสิทธิได้รับเงินในส่วนนี้ ดังนั้นผู้ประกันตนจึงต้องไปทำพินัยกรรมที่ประกันสังคมหากไม่อยากเสียสิทธิรับเงิน 40,000 บาทหรือหากท่านต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมในกรณีการทำพินัยกรรมกับประกันสังคม เรามีทนายความ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแก่ท่าน

Tagged: ประกันสังคม,กฎหมายประกันสังคม,เงินสงเคราะห์,พินัยกรรม,เงินสมทบ,สิทธิประโยชน์,มรดก,ทนายความ,ปรึกษากฏหมายประกันสังคม, สำนักงานกฎหมาย, รับปรึกษากฏหมาย,ค่าทำศพ

Leave a Comment

Previous post: