ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่

by admin on February 25, 2022

Credit photo by jdyf333

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 รัฐสภาไทยได้ตราประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ 

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ คือ

  1. การลงโทษสำหรับความผิดลดลง
  2. เน้นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่ผู้ขายมากกว่าผู้ใช้
  3. การลงโทษมีการจัดลำดับใหม่สำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีการใช้ แต่ไม่ใช่การขายยาเสพติด

ทนายความคดีอาญา สุทธิดา ทองขวัญ และยาเสพติดรูปแบบใหม่ อาจลดโทษจำคุกของผู้กระทำความผิดด้านยาเสพติดหลายพันคนในปัจจุบันได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามกฎหมายยังใหม่มากและเราต้องจับตาดูว่าศาลอาญาบังคับใช้กฎหมายไทยอย่างไร

Leave a Comment

Previous post:

Next post: