ผู้พิพากษาอุรุกวัยขอให้หยุดฉีดวัคซีนCOVIDสำหรับเด็ก

by admin on July 7, 2022

ผู้พิพากษา Alejandro Recarey แห่งศาลคดีปกครองใช้อำนาจสอบสวนเพื่อเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขของอุรุกวัย สำนักบริหารบริการสุขภาพแห่งรัฐ และสำนักประธานาธิบดี ส่งข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสัญญาซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมถึงข้อมูลสัญญาที่เกี่ยวข้อง มาตราการชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งหรือการยกเว้นโทษทางอาญาของซัพพลายเออร์ในกรณีที่มีผลกระทบในทางลบ

ผู้พิพากษา Recarey สั่งให้ไฟเซอร์และเจ้าหน้าที่ของรัฐจัดเตรียมสำเนาและอธิบายรายละเอียดอย่างละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบทางชีวเคมีของวัคซีน โดยเฉพาะวัคซีนที่มุ่งเป้าไปที่เด็ก และยังให้รับรองว่าสารที่มีอยู่ในวัคซีนที่จัดหาในอุรุกวัยนั้นเป็นการทดลองหรือไม่ ได้รับจากใครและอะไรเป็นหลักประกันและขึ้นอยู่กับข้อบังคับใด

หลายประเทศ รวมทั้งประเทศในละตินอเมริกา อาศัยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ในอดีตเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพ แต่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ล้มเหลวเกี่ยวกับโควิด

เหตุผลทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเด็กๆ แทบไม่มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโควิด องค์การอาหารและยาได้ขยายเวลาการอนุญาตใช้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับวัคซีนไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค ในขณะที่อนุมัติ Comirnaty อย่างผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงเป็นการฉ้อโกงเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดทั้งหมดในการเร่ขายวัคซีนที่อนุมัติ

อุรุกวัยหวังว่าไฟเซอร์จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้พิพากษา แม้ว่าผู้พิพากษา Racarey จะใช้ตัวเองในการตรวจสอบข้อมูลที่นำเสนอโดยไฟเซอร์และเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 อุรุกวัยเป็นหนึ่งใน 47 ประเทศที่ให้การสนับสนุนร่วมกันที่ตกลงที่จะแก้ไขข้อตกลงด้านสุขภาพระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกปี 2548 ของ Biden ที่พยายามให้อำนาจอธิปไตยด้านสุขภาพของรัฐสมาชิกอยู่ในมือของTedros Adhanom Ghebreyesus ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก และผู้อำนวยการภูมิภาค

ทนายความฟ้องละเมิดในประเทศไทย ทนายความจิราพร ทองปล้อง ให้ข้อมูลว่า ผู้ป่วยจากการฉีดวัคซีนอาจจะฟ้องคดีละเมิดได้ภายในระยะเวลา 1 ปี
แต่อย่างไรก็ดี สถานการณ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกันออกไป

Credit photo by  International Vaccine Access Center

Leave a Comment

Previous post:

Next post: