พกน้ำมันกัญชาเข้าประเทศผิดกฎหมายคดียาเสพติด

by admin on ตุลาคม 2, 2019

กรมศุลกากรเตือน การพกพาสารสกัดน้ำมันกัญชาเข้าประเทศไทยถูกจับ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสารสกัดน้ำมันกัญชา ยังเป็นสินค้าห้ามให้มีการนำเข้าอยู่ แม้ว่าจะมีประกาศพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ลงในราชกิจจานุเบกษา ใช้เพื่อการแพทย์ได้ก็ตาม ซึ่งมีการรายงานจากสนามบินพบว่ามีผู้โดยสารแอบลักลอบนำเข้าสารสกัดน้ำมันกัญชาหรือทางไปรษณีย์จากประเทศที่มีการอนุญาตให้ใช้สารกัญชาได้

ตามรายงานข่าวผู้คนแอบลักลอบนำกัญชาเข้ามาในประเทศไทย ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะให้การรับรองกัญชาทางการแพทย์ในพระราชบัญญัติยาเสพติด (ฉบับที่ 7) พ.ศ. พ.ศ. 2562 แต่ผู้ที่นำเข้าได้นั้น จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยาหรือได้รับอนุญาตให้ใช้โดยเฉพาะทางการแพทย์

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการใช้น้ำมันกัญชาควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อกฎหมาย รวมไปถึงระเบียบต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการใช้น้ำมันกัญชาที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้มีโทษในทางอาญา

Leave a Comment

Previous post:

Next post: