พรบ.ฉบับใหม่เอาผิดกับคนสูบบุหรี่ในบ้าน

by admin on August 27, 2019

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ฉบับใหม่

โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเน้นการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ส่งเสริมครอบครัว และคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลต่างๆ กรณีของการที่สูบบุหรี่ภายในบ้าน จะเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ ก็ต่อเมื่อ ควันบุหรี่ส่งผลกระทบให้คนในบ้านเกิดปัญหาสุขภาพ เช่น ป่วย และได้ผ่านกระบวนการในการตรวจสอบและพิสูจน์อย่างแน่ชัดเจนสามารถยืนยันได้ว่าควันบุหรี่ทำให้คนในบ้านป่วยจริง ถึงจะเข้าสู่กระบวนการปรับพฤติกรรม คือเข้ารับการบำบัดและเลิกบุหรี่

ตาม พ.ร.บ.ใหม่นี้จะถือว่าผู้ที่สูบบุหรี่ในบ้าน มีความผิดในฐานของการก่อความรุนแรงในครอบครัว เพราะทำให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของคนในครอบครัว อาจจะต้องถูกดำเนินคดีอาญา ขึ้นศาลเพื่อพิจารณาความผิดถึง 2 ศาล คือ ศาลอาญาและศาลเยาวชนและครอบรัวกลาง อย่างไรก็ตามการสูบบุหรี่ในบ้านยังไม่ถือว่าเป็นความผิดตามพรบ.ฉบับใหม่นี้โดยตรง หากยังไม่มีคนในครอบครัวได้รับผลกระทบจากบุหรี่นั้น

Leave a Comment

Previous post:

Next post: