พ่อใช้น้ำยาล้างห้องน้ำกรอกปากลูกสาวอายุ 7 วัน แม่แจ้งความเอาผิด

by admin on October 1, 2020

หนุ่มเจ้าของร้านขายกิฟต์ช็อปในจังหวัดเชียงใหม่ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำกรอกปากลูกสาวอายุ 7 วัน อ้างเครียด ไม่อยากได้ลูกผู้หญิงคนที่ 3 อยากได้ลูกชาย ภรรยาช็อกแจ้งความจับ

ก่อนหน้านี้สามีกับภรรยาคู่นี้มีลูกสาวด้วยกัน 2 คน ภายหลังวางแผนจะทำกิฟท์เพื่อให้ได้ลูกชายมาสืบทอดสกุล แต่ดันพลาดทำภรรยาท้องก่อนและได้ลูกสาวมาเป็นคนที่ 3 ส่งผลให้ผู้เป็นพ่อแท้ๆ เครียดจัดใช้น้ำยาล้างห้องน้ำกรอกปากฆ่าลูกสาววัยทารกและฝังลงดินหลังบ้าน

เมื่อภรรยารู้จึงเข้าแจ้งความกับตำรวจทันที ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5(2)แม่สามารถฟ้องแทนลูกที่ตายไปได้ เนื่องจากเป็นแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายมีอำนาจฟ้องละเมิดต่อพ่อแทนเด็กได้และคดีอาญาการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตาม มาตรา289(5)โดยทารุณโหดร้าย มีโทษต้องระวางโทษประหารชีวิต และยังไม่สามารถลบล้างความผิดได้ตามฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550ได้ เนื่องจากเป็นความผิดทางแพ่ง กระความผิดตาม มาตรา 4 มีโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

ตรงข้ามกันหากในกรณีที่ผู้ฆ่าเด็กนั้นเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็ก ซึ่งการเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นได้มาโดยการจดทะเบียนสมรสกับมารดาของเด็ก ดังนั้นหากพ่อที่แท้จริงจากสายโลหิตต้องการฟ้องร้องพ่อผู้ชอบด้วยกฎหมายที่ฆ่าเด็ก จึงจำเป็นต้องมีการพิสูทธ์DNA และยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีคำสั่งให้พ่อในสายเลือดเดียวกันเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมาย

เนื่องจากพ่อที่แท้จริงอาจไม่ได้จดทะเบียนสมรสจึงไม่ถือว่าเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีสิทธิฟ้องร้องแทนเด็กได้ต้องร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งให้เป็นพ่อที่ชอบกฎหมายก่อนพ่อที่แท้จริงจึงจะมีสิทธิฟ้องร้องต่อคนที่ฆ่าเด็กได้

Leave a Comment

Previous post:

Next post: