ฟ้องชู้ต้องเตรียมหลักฐานอย่างไร

by admin on March 12, 2021

ภริยาจะฟ้องชู้เรียกค่าทดแทนที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้

แต่ต้องพิสูจน์ได้ว่า  “หญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย ว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาว” ต้องมีข้อเท็จจริงว่า มีความสัมพันธ์กับสามีตนในทำนองชู้สาว “โดยเปิดเผย” เช่น สามีไปพบหญิงนั้นที่บ้านเช่าในช่วงเวลากลางคืนบ่อยครั้ง โดยขับรถมาเองหรือมาพร้อมกัน นอนพักค้างคืนที่บ้านและกลับออกมาในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น มีกุญแจที่ใช้เปิดประตูเข้าออกบ้านได้เอง แม้ในยามกลางดึกก็สามารถเข้าบ้านได้โดยไม่ต้องรอให้เปิดประตูบ้านให้ อันแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากกว่าที่จะเป็นเพียงนายจ้างหรือลูกจ้างกันตามปกติธรรมดา มีการแต่งกายออกไปทำงานพร้อมกัน

ภริยาฟ้องขอให้ใช้ค่าทดแทนความเสียหายต่อเกียรติยศ ชื่อเสียงทางธุรกิจ ความเดือดร้อนที่ครอบครัวต้องแตกแยก และความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจได้

โดยค่าทดแทนศาลจะพิเคราะห์จาก ความเสียหายต่อเกียรติยศ ชื่อเสียงทางธุรกิจ พิจารณาจาก ทรัพย์สิน อาชีพ หน้าที่การงาน ชื่อเสียงในแวดวงสังคม ของทั้ง สามีและภริยา

คำพิพากษาฎีกาที่ 964/2562 ศาลเคยพิพากษาให้หญิงอื่นต้องจ่ายค่าทดแทน มากที่สุดที่เคยเห็นคือ 1,000,000 บาท

Related Posts: ฟ้องชู้เรียกค่าเสียหาย

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: