ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติให้การป้องกันได้ดีกว่าการฉีดวัคซีน

by admin on September 1, 2021

ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่พัฒนาขึ้นหลังจากการติดเชื้อ SARS-CoV-2 สามารถป้องกัน “สายพันธุ์เดลต้า” ได้ดีกว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค 2 โดส และผลการศึกษาของอิสราเอลยังพบว่า

การศึกษาอาศัยข้อมูลจาก Maccabi Health Services ของอิสราเอล และดำเนินการโดยนักวิจัยจาก Maccabi และ Tel Aviv University 

ตามรายงานของ Science Magazine ผลการศึกษาพบว่า “คนที่ไม่เคยติดเชื้อที่ได้รับการฉีดวัคซีนในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ มีแนวโน้มว่าจะติดเชื้อในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และครึ่งแรกของเดือนสิงหาคม มีโอกาสติดเชื้อมากกว่าคนที่ไม่ได้รับวัคซีนที่เคยได้รับมาก่อน 6 ถึง 13 เท่า

นอกจากนี้ “ความเสี่ยงในการเกิดโรคโควิด-19 ตามอาการสูงขึ้น 27 เท่าในกลุ่มที่ได้รับวัคซีน และความเสี่ยงในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสูงขึ้นแปดเท่า”

“การวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่าภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติสามารถป้องกันการติดเชื้อและการรักษาในโรงพยาบาลของสายพันธุ์เดลต้า SARS-CoV-2 นั้น สามารถป้องกันได้ยาวนานและแข็งแกร่งกว่า เมื่อเทียบกับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนสองโดส BNT162b2″

อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ยังบอกอีกว่า “โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยติดเชื้อ SARS-CoV-2 มาก่อนและได้รับวัคซีน BNT162b2 หนึ่งครั้ง สามารถป้องกันการติดเชื้อจากจากสายพันธุ์เดลต้าได้ดี”

Photo by Real Group Photos

Leave a Comment

Previous post:

Next post: