มิสมอสโกขอค่าเลี้ยงดูเดือนละ 9 แสนเป็นค่าหย่าสุลต่านฯ

by admin on November 27, 2019

หลังจากสุลต่านมูฮัมหมัดที่ 5 ได้จดทะเบียนหย่ากับนางสาวโวอีโวดีนาเธอได้ยื่นข้อเรียกร้องขอให้จ่ายค่าหย่าเป็นบ้านราคาแพงและเรียกค่าเลี้ยงดูรายเดือนอีกต่างหาก

เมื่อวันที่ 1 ก. ค. 2562 นางสาวโวอีโวดีนา อดีตนางงามมิสมอสโกได้ยื่นข้อเรียกร้องขอให้สุลต่านมูฮัมหมัดที่ 5 ให้ทรงจ่ายค่าหย่าเป็นบ้านราคาแพงราว 300 ล้านบาท และให้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือนรวมทั้งค่าเลี้ยงดูบุตรชายที่เธออ้างว่าเป็นโอรสของสุลต่านฯ อีกกว่าเดือนละราว 9 แสนบาท หลังจากได้จดทะเบียนหย่ากันแล้ว

โดยปกติแล้วบิดามารดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ตามกฎหมาย ซึ่งตามกฎหมายครอบครัวของไทยหากสามีภรรยาได้จดทะเบียนหย่าร้าง และไม่ได้มีการตกลงเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรไว้ ศาลก็มีอำนาจกำหนดตามที่ศาลเห็นว่าสมควรและตามความจำเป็นให้แก่ฝ่ายที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร

Leave a Comment

Previous post:

Next post: