ลูกสาวแท้ๆ รวมหัว พนง.แบงก์ ปลอมเอกสารถอนเงินเกลี้ยงบัญชี

by admin on November 19, 2020

พนักงานธนาคารและลูกสาวแท้ๆ ได้ร่วมกันยักยอกเงินที่ถูกถอนไปจากธนาคารพร้อมดอกเบี้ยรวมจำนวนกว่า 350 ล้านบาท

โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้เสียหายเป็นหญิงชรานอนป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ต้องเจาะคอ มือเท้าอ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ที่โรงพยาบาล และเมื่อออกจากโรงพยาบาลมาพักรักษาด้วยที่บ้านถูกปล่อยปละละเลยและได้รับการกายภาพบำบัดไม่ดีเป็นเหตุให้หญิงชรา เริ่มตรวจสอบหาเงินในธนาคารที่ฝากไว้กับธนาคารกสิกรไทย 2 บัญชี รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ แต่พบว่าไม่มีเหลือแล้ว และเมื่อสอบถามลูกสาวและเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรกลับถูกเพิกเฉยไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ

ต่อมาความจริงปรากฎว่าลูกสาวของผู้เสียหายได้ร่วมกับพนักงานธนาคารจำนวน 4 คน เปลี่ยนเงื่อนไขการเบิกถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์ จากเดิมที่ต้องลงลายมือชื่อเป็นพิมพ์ลายนิ้วมือ และปลอมหนังสือมอบอำนาจเบิกถอนเงินและสั่งจ่ายเช็คแทนในบัญชีกระแสรายวันถอนเงินออกจากบัญชี อีกทั้งลักเอาเงินออกจากกองทุนเปิดฯ ของผู้เสียหายกว่า 250 ล้านบาท ไปจนหมดเกลี้ยง

การกระทำดังกล่าวเป็นการยักยอกทรัพย์ของบุคคลอื่นและปลอมเอกสารซึ่งมีความผิดทางอาญา แต่เป็นความผิดที่สามาถตกลงยอมความกันได้

Leave a Comment

Previous post:

Next post: