คนไทยฟ้องหย่าโดยไม่กลับมาประเทศไทยได้ไหม

by admin on June 14, 2022

คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย หากสามารถตกลงหย่ากันได้ สามารถจดทะเบียนหย่าได้ ณ  สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอต่างๆ ที่ประเทศไทย โดยคู่สมรสทั้งสองฝ่ายต้องไปปรากฏตัวต่อหน้านายทะเบียนพร้อมกัน กรณีที่มีคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ต่างประเทศ แล้วคู่สมรสฝ่ายที่อยู่ต่างประเทศไม่ต้องการเดินทางมาจดทะเบียนหย่าที่ประเทศไทย ก็สามารถหย่าได้ 2 วิธีคือ

ตอนนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศและไม่ต้องการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อดำเนินการเรื่องหย่าได้สะดวกขึ้นโดยวิธีการฟ้องศาล ซึ่งสามารถแต่งตั้งทนายความหรือมอบอำนาจในดำเนินการฟ้องหย่าต่อศาลไทย และใช้วิธีสืบพยานออนไลน์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางสถานทูตไทย ณ ต่างประเทศ

ตามที่ทนายความคดีครอบครัว สุทธิดา ทองขวัญแนะนำ แต่ทั้งนี้รายละเอียดในการดำเนินการควรได้รับการปรึกษาจากทนายความคดีหย่า ผู้เคยดำเนินการเรื่องนี้มาก่อน เพื่อได้ข้อมูลและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: