วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้นอเมริกาประเภทไหนทราบผลเร็วกว่า?

by admin on March 17, 2020

มีหลายคนที่ต้องการย้ายไปอยู่กับคู่สมรสที่อเมริกา จึงได้ทำการขอยื่นวีซ่าคู่หมั้นอเมริกาแต่การยื่นขอวีซ่านั้นมีระยะเวลานานพอสมควรในการทราบผลอนุมัติ จึงมีคำถามขึ้นมาว่าสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวในระหว่างที่รอการขอวีซ่าคู่หมั้นได้หรือไม่

โดยทั่วไปแล้วการที่คู่หมั้นต้องการย้ายไปอยู่กับคู่สมรสอีกฝ่ายที่อเมริกาผู้ที่ต้องเดินทางนั้นจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศดังนั้นจึงต้องเลือกว่าควรจะทำวีซ่าประเภทไหนดีที่จะสามารถทำให้เดินทางไปได้เร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าคู่หมั้น แต่งงาน หรือท่องเที่ยว

ในกรณีการยื่ขอวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา นั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ 8 เดือนเป็นอย่างต่ำเพื่อทราบผลอนุมัติ ซึ่งถือว่าเป็นเวลานานพอสมควร และเมื่อมีคำถามขึ้นมาว่าสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวในระหว่างที่รอการขอวีซ่าคู่หมั้นได้หรือไม่เนื่องจากวีซ่าท่องเที่ยวนั้นใช้ระยะเวลาในการทราบผลเร็วกว่าวีซ่าคู่หมั้น

จากคำแนะนำของทนายความวีซ่านั้น กฎหมายไม่ได้ห้ามไม่ให้ขอในช่วงเวลาเดียวกันทุกคนอาจจะยื่นขอวีซ่าท่องเทียวได้แต่วีซ่าท่องเที่ยวนั้นอาจจะถูกปฏิเสธสูง เนื่องจากทางUSCISสามารถตรวจสอบประวัติได้ว่าเคยมีการยื่นขอวีซ่าประเภทคู่หมั้นมาก่อนแล้ว

ดังนั้นหากผู้ใดที่มีความประสงค์จะขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปอยู่อาศัยกับคู่สมรสในสหรัฐอเมริกาโดยเร็ว จึงต้องศึกษาหาข้อมูลและการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่รู้ข้อมูลในการทำเอกสารให้ขั้นตอนการขอวีซ่าสั้นลงและเป็นไปได้รวดเร็ว

Leave a Comment

Previous post:

Next post: