ศาลฎีกาสหรัฐมีคำสั่งระงับการกำหนดวัคซีนของ OSHA

by admin on January 20, 2022

Credit photo by Renato Quiroga

OSHA เป็นหน่วยงานที่ควบคุมปัญหาด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของธุรกิจในสหรัฐอเมริกา 

ในความเห็นของศาล ศาลพบว่ารัฐสภาไม่ได้ให้อำนาจ OSHA ในการออกกฎที่ครอบคลุมเช่นนี้ หรือมีอำนาจในการออกกฎความปลอดภัยในสถานที่ทำงานหรือไม่ ซึ่งตามศาลฎีกา OSHA ไม่ได้กำหนดกฎดังกล่าว แต่กลับพยายามกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขในวงกว้าง ซึ่งศาลถือว่าอยู่นอกขอบเขตของหน่วยงาน กล่าวโดยย่อ ตามที่ศาลตั้งข้อสังเกตว่า การกำหนดวัคซีนให้กับชาวอเมริกัน 84 ล้านคนเพื่อตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ทั่วโลกนั้นไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่หน่วยงานสร้างขึ้น

นอกเหนือจากกฎวัคซีนของ OSHA สำหรับนายจ้างเอกชนรายใหญ่แล้ว ศาลยังได้มีคำพิพากษาครั้งที่สองโดยอนุญาตให้ข้อกำหนดการฉีดวัคซีนมีผลบังคับใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพในสถานบริการที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลกลางผ่านโครงการ Medicare หรือ Medicaid กฎการฉีดวัคซีน Biden Administration ข้อที่สาม กำหนดการฉีดวัคซีนของผู้รับเหมาของรัฐบาลกลาง  ยังคงระงับผ่านคำสั่งห้ามทั่วประเทศ และอาจจบลงที่ศาลฎีกาในอนาคตอันใกล้ 

ปัจจุบันนายจ้างในประเทศไทยไม่ได้รับคำสั่งให้ต้องฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตาม บริษัทและธุรกิจเอกชนจำนวนมากได้เลือกที่จะกำหนดข้อกำหนดด้านวัคซีนสำหรับพนักงานของบริษัท พนักงานในประเทศไทยหลายคนขอยกเว้นไม่รับการฉีดวัคซีนภายใต้การเงื่อนไขการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ทนายความแรงงานของประเทศไทยระบุว่าประเด็นที่ว่านายจ้างเอกชนบังคับให้ลูกจ้างฉีดวัคซีนตามกฎหมายได้หรือไม่นั้นยังไม่มีคำพิพากษาของศาลฎีกา ประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ นายจ้างชาวไทยจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือไม่ หากวัคซีนที่นายจ้างบังคับให้ลูกจ้างฉีดนั้นทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: