ศาลปฏิเสธฟ้องหย่าเพราะไม่มีเหตุหย่า

by admin on July 2, 2019

ฮงซังซู ผู้กำกับภาพยนตร์คนดังเกาหลี ฟ้องหย่าภรรยาเพื่อยุติการสมรสกับภรรยาเก่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ฮงซังซู ได้ยื่นฟ้องหย่าถึง 7 ครั้งด้วยกันแต่ภรรยาไม่ยอมรับเอกสารดังกล่าวสักครั้ง ทำให้เจ้าตัวต้องยื่นฟ้องหย่าครั้งใหม่ จนกระทั่งได้รับคำตัดสินล่าสุดที่กลายเป็นประโยชน์กับฝั่งภรรยา คือ ศาลปฏิเสธคำร้องขอหย่าโดยศาลได้ชี้ว่า ฮงซังซู เป็นบุคคลที่ต้องรับผิดชอบสำหรับความล้มเหลวของชีวิตแต่งงาน ดังนั้น จึงไม่สามารถจะเป็นบุคคลที่ขอยุติการสมรสนี้ได้ อีกทั้งยังขาดความพยายามที่จะเยียวยาความสัมพันธ์กับภรรยาและลูกสาว หลังจากที่เป็นต้นเหตุทำให้ทั้งสองคนเกิดความเจ็บปวดทางอารมณ์ความรู้สึกจากกรณีแอบไปคบชู้กับ คิมมินฮี ศาลจึงไม่อาจจะอนุญาตให้บุคคลผู้นี้ยื่นฟ้องหย่าได้ นอกเสียจากว่าจะมีข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายไทยแล้วในกรณีดังกล่าวก็ไม่สามารถฟ้องหย่าได้เช่นกัน เนื่องจากเหตุแห่งการฟ้องหย่าเกิดจากฝ่ายชาย ฝ่ายหญิงซึ่งเป็นภรรยามิได้กระทำการใดๆ ให้เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะครอบครัว ดังนั้น การหย่าจะถูกปฏิเสธและสภาพการสมรสกับภรรยาเก่ายังคงอยู่เช่นเดิม

Tagged:การสมรส,ฟ้องหย่า,เหตุแห่งการฟ้องหย่า,คำร้องขอหย่า,คบชู้,ความสัมพันธ์,ยุติการสมรส,ชีวิตแต่งงาน,สิทธิ,กฎหมายครอบครัว,ปรึกษากฎหมาย,สำนักงานกฎหมาย,ทนายความ

Leave a Comment

Previous post:

Next post: