ศาลสั่งให้“โอเวน วิลสัน”จ่ายค่าเลี้ยงดูเฉียดล้าน

by admin on December 7, 2020

เมื่อเดือน พ.ค. 2018 นางสาววารุณี วงศ์วิเรศ ได้ยื่นเรื่องฟ้องศาลเยาวชนและครอบครัวให้นายโอเวน วิลสันดาราดังชาวอเมริกัน ยอมรับว่าเป็นพ่อของเด็กที่เธอให้กำเนิด จ่ายค่าเลี้ยงดู เดือนละ 758,500 บาท และค่าชดเชยที่ขาดรายได้รวมทั้งค่าทำคลอดเป็นเงินราว 2.1 ล้านบาท ให้กับแก่ตน

หลังจากที่นางสาววารุณีให้กำเนิดลูกสาว จึงมีการตรวจDNAและผลชี้ว่า วิลสันเป็นพ่อแท้ ๆ ของเด็ก วิลสันจึงยินยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรประมาณ 758,000 บาท ต่อเดือน และเงินก้อนราว 2.1 ล้านบาท ให้กับวารุณี สำหรับค่าพยาบาล ค่าพี่เลี้ยง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายวิลสัน ไม่มีการฟ้องร้องให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นางสาววารุณีได้ยื่นฟ้องขอให้เธอมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ทำให้เธอมีอำนาจตัดสินใจในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับลูกสาว

ตามกฎหมายครอบครัวของประเทศไทย แม้ว่าสามีภริยามิได้จดทะเบียนสมรสกัน ซึ่งทำให้เด็กที่เกิดจากสามีภริยาคู่นั้นไม่ได้ทำให้เด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายสามี แต่สามียื่นรับรองบุตรหรือศาลมีคำสั่งพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรของสามี เด็กก็จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีด้วย

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: