สหภาพยุโรปส่งเสริมการต่อต้านปิดเมืองทั่วโลกและการบังคับฉีดวัคซีน

by admin on January 21, 2022

Cradit photo by michael_swan

สมาชิกรัฐสภาสหภาพยุโรปส่งเสริมเสรีภาพในการต่อต้านการปิดเมืองทั่วโลกและการบังคับวัคซีน

Ivan Sincic สมาชิกรัฐสภาโครเอเชีย เรียกร้องให้ผู้ประท้วงทั่วยุโรปรวมตัวกันที่กรุงบรัสเซลส์ ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565 เพื่อประท้วงต่อต้านการเซ็นเซอร์ การล็อกดาวน์ และคำสั่งวัคซีน

นี่คือหัวใจของสหภาพยุโรปเขาอธิบาย นี่คือที่ที่นโยบายเหล่านี้ถูกคิดค้น นี่คือจุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์ใบรับรองดิจิทัล นี่คือจุดเริ่มต้นของการเลือกปฏิบัติและการสอบสวน น่าเสียดายที่นี่คือการสนับสนุนการเซ็นเซอร์ของวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และนี่คือจุดที่สิ่งนี้ต้องจบลง

เขากล่าวต่อว่า ถึงเวลาที่นักวิทยาศาสตร์จะต้องพูด ถึงเวลาที่แพทย์ต้องพูด ถึงเวลาสำหรับการอภิปรายอย่างเปิดเผยและแนวทางแก้ไขที่ดีในด้านสิทธิมนุษยชน

สำนักงานทนายความ ชนินาฎ แอนด์ ลีดส์ ที่ให้คำปรึกษาคดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีมรดกและคดีอื่นๆ ทั้งไทยและนานาชาติ

ส.ส.อิตาลี ฟรานเชสก้า โดนาโต ถามว่า เหตุใดผู้คนจำนวนมากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิตทั้งๆ ที่ 90% ของชาวอิตาลีได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว? เหตุใดสถาบันสุขภาพอิตาลีจึงไม่เผยแพร่รายงานรายเดือนตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ทำไมผู้ได้รับอันตรายจากวัคซีนไม่ได้รับความช่วยเหลือจากบริการสาธารณสุข? เหตุใดจึงไม่มีการชดเชยให้กับผู้ที่สูญเสียญาติเพราะวัคซีนโควิด

Donato อธิบายว่าในขณะที่ฝ่ายซ้ายอ้างว่าไม่ได้บังคับฉีดวัคซีน แต่หนังสือเดินทางวัคซีนที่ใช้อยู่ทั่วยุโรปในปัจจุบันป้องกันไม่ให้ผู้คนทำงานและเก็บเงินเดือน ซึ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของพวกเขา

ส.ส.ของอิตาลี ฟรานเชสก้า โดนาโต: “เหตุใดผู้คนจำนวนมากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิตทั้งๆ ที่ 90% ของชาวอิตาลีได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน”

เหตุใดผู้ได้รับอันตรายจากวัคซีนไม่ได้รับความช่วยเหลือจากบริการสาธารณสุข และเหตุใดจึงไม่มีการชดเชยการเสียชีวิต

Leave a Comment

Previous post:

Next post: