ชงดันกฎหมาย บริจาคอวัยวะอัตโนมัติ ลดการตาย

by admin on ตุลาคม 3, 2019

เตรียมร่างกฎหมายใหม่ “บริจาคอวัยวะอัตโนมัติ” เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้น หวังลดอัตราการเสียชีวิตและช่วยชีวิตผู้ป่วย

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมตั้งคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายให้มีการบริจาคอวัยวะในประเทศไทยเป็นระบบอัตโนมัติ โดยในระยะแรก 5-6 ปี จะเป็นการเตรียมความพร้อม และปรับให้หน่วยงานราชการที่มีประชาชนไปติดต่อราชการช่วยสอบถามความประสงค์บริจาคอวัยวะ ส่วนระยะที่ 2 จึงเป็นการบริจาคอัตโนมัติ แต่ประชาชนสามารถปฏิเสธการบริจาคได้ทุกเวลา

การที่จะมีคนมาบริจาคอวัยวะมากขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่ก็ต้องศึกษาให้ดีว่าวิธีการไหนที่เหมาะกับบริบทของสังคมไทย การนำกฎหมายมาบังคับใช้บริจาคอวัยวะอัตโนมัตินี้ ซึ่งก็มีหลายประเทศดำเนินการอยู่ แต่ในประเทศไทยยังคงต้องรอการประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นของประชาชนอีกด้วย แม้ว่ากฎหมายให้มีการเขียนหนังสือแสดงความจำนงไม่ประสงค์รับการรักษาที่เป็นไปเพื่อยื้อชีวิตในวาระสุดท้าย การที่ผู้ป่วยได้เขียนหนังสือแสดงเจตนาเอาไว้แล้วก็จริง แต่แพทย์ก็ยังคงไม่กล้าเก็บอวัยวะโดยยังคงต้องถามญาติอีกครั้ง

บางคนอาจจะกลัวกับข้อตกลงหรือเงื่อนไขของรัฐบาลที่ให้ตกลงในการบริจาคอวัยวะของตนเองเพราะคิดว่าโรงพยาบาลหรือหมออาจจะเอาไปขายหรือใช้ในเชิงพาณิชย์อื่นๆ มากกว่านำไปรักษาผู้ป่วย ดังนั้นหมออาจจะทำการทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์ได้

Leave a Comment

Previous post:

Next post: