กฎหมายใหม่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์

by admin on ตุลาคม 7, 2020

กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่งมีการแก้ไขไปก่อนหน้านี้ โดยมีการประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีและปรับไม่เกิน 20,000 บาท

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ได้เพิ่มข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎระเบียบใหม่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอินเทอร์เน็ตหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตามที่ทนายความคดีอาญา ของไทยสุทธิดาทองขวัญ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ดังนั้นหากมีการขายสุราทางออนไลน์และผู้ซื้อเป็น ผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้ขายอาจต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้ข้อห้ามที่มีอยู่ก่อนหน้านี้และบทลงโทษตามข้อบังคับใหม่ เป็นผลให้อาจมีความผิดทางอาญา 2 คดี ซึ่งอาจมีโทษจำคุก 1 ปีต่อความผิดหนึ่งครั้งหรือรวม 2 ปี

ผู้ปกครองอาจมีความผิดฐานซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 จากการไม่ดูแลบุตรหลาน

Leave a Comment

Previous post:

Next post: