ห้ามคนจีนเข้าไทยจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าได้หรือไม่

by admin on March 14, 2020

ในภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน ทำให้หลายคนตื่นตระหนกและหวาดกลัวนักท่องเที่ยวจีน จึงมีคำถามขึ้นมาว่ากฎหมายของไทยนั้นสั่งห้ามคนจีนเดินทางเข้าประเทศไทยได้หรือไม่

หลังจากที่เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนาในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนได้มีมาตรการสั่งห้ามไม่ให้คนจีนเดินทางออกนอกประเทศแล้ว แต่ว่าก็ยังมีคนจีนบางกลุ่มที่สามารถเดินทางออกมาได้เนื่องอาจจะยังอยู่ในระยะที่ไม่ได้แสดงอาการ ไม่มีไข้ ทำให้เครื่องวัดอุณหภูมิไม่สามารถตรวจพบความร้อนได้ หรือบางคนก็กินยาลดไข้เพื่อให้มีอุณหภูมิต่ำผ่านด่านตรวจไปได้ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ไวรัสแพร่กระจายไปตามประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมคนไทยยังไม่มีมาตรการที่จะห้ามคนจีนเข้ามาในประเทศไทย และ พรก.ฉุกเฉิน ที่ประเทศไทยประกาศใช้อยู่ในตอนนี้

ในมุมของกฎหมายทนายความคดีระหว่างประเทศได้ให้ได้มีการอธิบายถึงกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองนั้น ห้ามคนจีนเข้าประเทศไทยได้หรือไม่ กฎหมายไทยให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันโรคระบาดครั้งนี้ได้อย่างไรบ้าง

ประเทศไทยมีกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คนเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งในกรณีของโรคระบาด ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจตรวจคนเข้าเมืองและยังมีแพทย์ประจำอยู่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วย ปัจจุบันอาจจะมีมาตรการที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการแล้ว โดยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และมีแพทย์ที่ทำการตรวจสอบ ทำการเฝ้าระวัง

ส่วนกรณีประเด็นปัญหาชาวจีนหรือชาวต่างชาติอื่น ประเทศไทยสามารถสั่งห้ามเข้ามาได้หรือไม่นั้น หรือคนจีนที่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้แล้ว อาจจะทำได้แต่จะค่อนข้างยาก เนื่องจากในการส่งตัวกลับค่อนข้างละเอียดอ่อน ในทางสิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ความมั่นคงของรัฐในการจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อแล้ว และสถานทูตแต่ละประเทศมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพลเมืองของตนเอง ซึ่งประเทศไทยก็หวังว่าสถานทูตจีนหรือประเทศอื่นๆ จะให้ความช่วยเหลือในการรับตัวพลเมืองกลับประเทศเช่นกัน

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: