ออสเตรเลียกำหนดให้แรงงานต้องรับวัคซีนป้องกันโควิด-19

by admin on November 18, 2021

Credit Photo by ILRI

ออสเตรเลียกำหนดให้แรงงานต้องรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในผู้ที่ปฏิบัติงานที่จำเป็นต่อร้านขายของชำ ธนาคาร การขนส่งสาธารณะ เกษตรกรรม การดูแลสุขภาพ บริการไปรษณีย์ ร้านขายยา บริการฉุกเฉิน ปั๊มน้ำมัน และตำรวจ รวมถึงพื้นที่อื่นๆ อีกมากมาย 

ภายใต้คำแนะนำการฉีดวัคซีนบังคับสำหรับคนงานในรัฐวิกตอเรีย คนงานที่ได้รับอนุญาตต้องรับวัคซีนครั้งแรกภายในวันที่ 15 ต.ค. หรือจองเพื่อรับวัคซีนภายในวันที่ 22 ต.ค. เว้นแต่จะได้แสดงหลักฐานการยกเว้นทางการแพทย์ พวกเขาต้องได้รับยาครั้งที่สองภายในวันที่ 26 พ.ย. เพื่อสามารถไปทำงานได้

รายการดังกล่าวครอบคลุมและครอบคลุมพนักงานเกือบทั้งหมดในรัฐ รวมถึงผู้ที่ทำงานในการดูแลสุขภาพ บริการฉุกเฉิน การศึกษา การก่อสร้าง เหมืองแร่ การผลิต การบริการ กีฬาและสื่อ และการขนส่ง แม้กระทั่งผู้พิพากษาและทนายความ 

ปัจจุบันถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดที่บังคับให้ฉีดวัคซีน แต่หลายบริษัทก็ได้ออกมาตรการหรือข้อกำหนดให้หนักงานต้องรับวัคซีนก่อนกลับมาทำงานในออฟฟิศได้หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศคลายล็อคดาวน์แล้ว การถูกบริษัทบังคับให้รับวัคซีน ขณะที่รัฐบาลไม่ได้มีข้อกำหนดบังคับ บริษัทสามารถทำได้หรือไม่อาจจะต้องปรึกษาทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน

Leave a Comment

Previous post:

Next post: