อัพเดทกฎหมายใหม่ น่าสนใจ

by admin on August 19, 2020

สรุปกฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ 3 ฉบับ

  1. เริ่มใช้บังคับแล้ว กฎหมายภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างใหม่หากเจ้าของกรรมสิทธิ์มีชื่อในทะเบียนจะยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับราคาประเมินไม่เกิน 50 ล้านบาท แต่ถ้าไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านต้องเสียภาษี0.02% บางคนอาจคิดว่าเพียงแต่มีชื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ แต่การกระทำดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับคำปรึกษาจากทนายความอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  2. เสนอแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่การคุ้มครองการละเมิดบนอินเทอร์เน็ตให้ดีขึ้น เปิดทางเจ้าของสิทธิ์แจ้ง ISP ถอดงานละเมิดจากเว็บได้ทันที จากเดิมต้องร้องขอต่อศาลสั่ง พร้อมเพิ่มการเอาผิดผู้ผลิต ผู้ขายอุปกรณ์ที่ใช้ในการแฮก หากเจ้าของลิขสิทธิ์ทำตามร่างกฎหมายฉบับใหม่สามารถระงับการเผยแพร่ลิขสิทธิ์ได้เร็วกว่าระบบปัจจุบัน
  3. ในอดีตกฎหมายเดิมถูกนำมาใช้จำกัดเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ฐานหมิ่นประมาท แต่เสนอแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของประชาชนนั้นเพื่อเจาะจงไปที่การเอาผิดฐานปลอมข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นโทษทางอาญา อย่างไรก็ดี  ความผิดฐานหมิ่นประมาทฟ้องคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่ง ฐานละเมิด และ ฟ้องอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาในวิธีปกติ

Leave a Comment

Previous post:

Next post: