เบร็กซิต (Brexit) กำหนดให้การดำเนินคดีหย่าซับซ้อนขึ้น

by admin on January 29, 2021

กฎใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคมหมายความว่าหากมีการยื่นคำร้องการหย่าร้างในสองเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกันในประเทศที่ทั้งสองฝ่ายมีความเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้นจะต้องสืบพยานในคดีหย่า ในปัจจุบันกฎหมายของสหราชอาณาจักรรวมเอากฎข้อบังคับของสหภาพยุโรปซึ่งมีกฎ “ผ่านเสาแรก”

ซึ่งหมายความว่าในคดีหย่าอาจเกิดขึ้นในหลาย ๆ รัฐของสหภาพยุโรป เช่น หากฝ่ายต่าง ๆ มีสัญชาติที่แตกต่างกันประเทศที่มีการดำเนินการตามขั้นตอนก่อนจะมีลำดับความสำคัญ แม้ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นฟ้องก่อนเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่นาทีก่อนอีกฝ่ายหนึ่ง

บริษัท กฎหมาย Boodle Hatfield ได้เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงกฎเหล่านี้อาจทำให้เห็นข้อพิพาทข้ามพรมแดนที่ยาวนานซึ่งเขตอำนาจศาลที่เหมาะสมที่สุดในคดีระหว่างประเทศและอาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับคู่รักจำนวนมาก

Harriet Errington หุ้นส่วนของ Boodle Hatfield กล่าวว่าการยืนยันการเปลี่ยนแปลงกฎจะนำความกระจ่างมาสู่คู่รักหลาย ๆ คู่แม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่พวกเขาคาดหวังก็ตาม

นางสาวเออร์ริงตันกล่าวว่า“ กฎใหม่เกี่ยวกับเขตอำนาจศาลมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการฟ้องหย่าที่เกี่ยวข้องกับคู่รักต่างชาติซึ่งจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเพิ่มเติมพร้อมกับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่สูงขึ้นในกรณีที่มีข้อพิพาทถึงหัวข้อความเหมาะสมที่สุดของเขตอำนาจศาล

ส่วนเขตอำนาจศาลคดีหย่าระหว่างประเทศ ในประเทศไทยสำหรับคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องพิจาณาตามกฎหมายขัดกัน และหากประสงค์ยื่นฟ้องหย่าในประเทศไทยต้องพิจารณามูลคดีอันเป็นเหตุหย่าเกิดขึ้นที่เขตอำนาจศาลใด หรือภูมิลำเนาของคู่สมรส จึงควรปรึกษาทนายความคดีครอบครัวเพื่อให้ทราบแน่ชัดถึงสถานที่มูลเหตุแห่งการหย่าเกิด เพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทในเขตอำนาจศาล

ที่มา ftadviser

Leave a Comment

Previous post:

Next post: