แก๊งปลอมวีซ่าหลอกนักท่องเที่ยวเข้าอเมริกาในรูปแบบแพกเกจทัวร์

by admin on April 25, 2019

วันที่ 28 มีนาคม 2562 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลงข่าวจับกุมแก๊งปลอมวีซ่าอเมริกา จำนวน 3 ราย เป็นคนไทยสองคนและคนจีนหนึ่งคน ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงและร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าร้องทุกข์กับตำรวจว่ามีกลุ่มคนร้ายหลอกลวงให้ทำวีซ่าอเมริกาปลอมเพื่อเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคิดค่าใช้จ่ายคนละ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินไทย 189,800 บาท โดยชาวจีนผู้เป็นสามีและภรรยาซึ่งเป็นคนไทยนั้น มีหน้าที่ติดต่อเหยื่อชาวจีนในประเทศจีนผ่านโซเชียลมีเดียว่าสามารถทำวีซ่าเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ได้ พร้อมกับระบุค่าใช้จ่ายการทำวีซ่าและเสนอแพกเกจทัวร์เพื่อให้เดินทางมาทำวีซ่าในประเทศไทย แต่สุดท้ายวีซ่าก็ไม่สามารถใช้เดินทางไปยังประเทศปลายทางได้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

อย่างไรก็ตาม การยื่นขอวีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทต่างๆ ค่อนข้างมีความซับซ้อนและยุ่งยาก โดยเฉพาะวีซ่าประเภท immigration ต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมคำขอและดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การยื่นคำขอมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น

Tagged: การปลอมแปลงเอกสาร, การฉ้อโกง, วีซ่าสหรัฐอเมริกา, การทำวีซ่า, ถูกหลอก, คนจีน, คนไทย,  ที่ปรึกษากฏหมาย,สำนักงานกฎหมาย, ทนายความ, แพกเกจท่องเที่ยว, เหยื่อฉ้อโกง, immigration, แพกเกจทัวร์, คนจีน

Leave a Comment

Previous post:

Next post: