แตงโมตกเรือเสียชีวิต ใครรับมรดก? ทนายความมรดกอธิบาย

by admin on March 17, 2022

สิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมตามกฎหมายกรณีที่ผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้แก่ใครไว้ ทรัพย์มรดกจะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม ซึ่งมีทั้งหมด 6 ลำดับ ส่วนทายาทในลำดับชั้นที่ต่างกันจะได้รับมรดกเฉพาะเป็นการรับมรดกแทนที่หรือสืบมรดกแล้วแต่กรณี

ตัวอย่างเช่น หากผู้ตายไม่มีคู่สมรส ไม่มีบุตร และไม่มีบุตรบุญธรรม แต่มีแม่และพี่ชายต่างพ่อ ยังมีชีวิตอยู่ ผู้ที่จะมีสิทธิรับมรดกคือแม่คนเดียวเท่านั้นเพราะพี่ชายต่างพ่อเป็นทายาทคนละชั้นกับแม่ จะไม่มีสิทธิได้รับมรดก หากมีกรณีพิพาทกันระหว่างทายาทหรือผู้ที่กล่าวอ้างว่าเป็นแม่โดยสายเลือดหรือเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดตัวจริงทายาทผู้มีส่วนได้เสียหรือแม่ที่กล่าวอ้างว่าเป็นแม่ตัวจริงสามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลพิสูจน์ความเป็นแม่ตัวจริงโดยสายเลือดหรือเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดตัวจริงได้

โดยศาลอาจจะสั่งให้ตรวจดีเอ็นเอว่าเพื่อพิสูจน์ว่าใครเป็นแม่ที่แท้จริงเพื่อหาข้อยุติความเป็นทายาทในกรณีนี้ได้ เพื่อให้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายต่อไป

ดังนั้นในกรณีของคุณแตงโมตกเรือเสียชีวิตทนายความคดีมรดกอธิบายไว้ข้างต้นแล้วว่า ผู้ที่มีสิทธิรับมรดกคือแม่ผู้ให้กำเนิด

Leave a Comment

Previous post:

Next post: