ไทยเปิดตัวซองบุหรี่ไร้แบรนด์สำเร็จเป็นชาติแรกของเอเชีย

by admin on February 5, 2020

อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบที่ทางองค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้น โดยเริ่มต้นวันที่ 12 กันยายน 2562 และเลิกใช้ซองรูปแบบเดิมทั้งหมดภายใน 90 วัน คือ วันที่ 12 ธันวาคม 2562

ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียที่ออกมาตรการบรรจุภัณฑ์ยาสูบแบบเรียบซึ่งมาตรการบุหรี่ซองเรียบ ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของทางองค์การอนามัยโลก

กำหนดให้ซองบุหรี่ ห้ามการใช้สีสัน ลวดลาย ลูกเล่นที่สวยงาม หรือเครื่องหมายการค้าบนซองบุหรี่ ซึ่งถือเป็นการใช้พื้นที่ซองบุหรี่เป็นสื่อโฆษณาส่งเสริมการขาย และให้มีรูปภาพเตือนอย่างน้อยด้านละ 85 % ของพื้นที่ซึ่งบรรจุภัณฑ์ยาสูบแบบเรียบจะช่วยลดการดึงดูดโฆษณาเชิญชวน

กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า งานวิจัยได้พิสูจน์แล้วว่าบรรจุภัณฑ์ซองบุหรี่ยาสูบแบบเรียบนั้น มีความน่าดึงดูดน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์เดิม 57% และคาดว่าจะสามารถลดการสูบบุหรี่ในประเทศไทยได้ถึง 111,794 คนต่อปี

Leave a Comment

Previous post:

Next post: