แก้ไขให้กัญชาเป็นยาเสพติดเพียงบางส่วน

by admin on December 21, 2020

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพิ่งประกาศแก้ไขกฎหมายกัญชาให้พืชกัญชานั้นปลูกในได้โดยหน่วยงานที่ถือใบอนุญาต แต่ยอด ช่อดอกของกัญชายังถือว่าผิดกฎหมาย และยาง น้ำมันที่มีอยู่ในพืชกัญชายังคงผิดกฎหมาย เว้นแต่จะกำหนดโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต

กัญชาทางการแพทย์ได้รับการรับรองในปี 2562 และในปัจจุบันโรงพยาบาลและคลินิกอื่น ๆ ทั่วประเทศไทยกำหนดให้กัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบของยาอมใต้ลิ้นและทางปาก อย่างไรก็ตามดอกและใบกัญชาแห้งไม่สามารถทำได้โดยแพทย์

ปัจจุบันอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้เฉพาะกับรัฐบาลโดยแค่เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์เท่านั้นที่มีใบอนุญาต โดยทั่วไปเกษตรกรยังคงต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นทางการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมกระบวนการเพาะปลูก

การแก้ไขใหม่นี้ยังยกเลิกกระท่อม ฝิ่นและเห็ดขี้ควาย ถูกยกเลิกเป็นยาเสพติดในประเภทที่ 5 อีกด้วย

ตามกฎหมายอาญาไปที่ทนายความ (สำนักงานกฎหมายชนินาฏ) ฉบับแก้ไขใหม่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชาที่มีใบ ลำต้น และ เกี่ยวกับการปลูกกัญชาโดยนิติบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต

Photo by dorothy watson

Leave a Comment

Previous post: