ทุบกระจกได้หากพบเด็ก/สัตว์เลี้ยงถูกขังในรถ

by admin on August 23, 2017

ทุบกระจกได้หากพบเด็ก/สัตว์เลี้ยงถูกขังในรถ

ตามที่กล่าวโดย  Denver Post โดย 9 สิงหาคม จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับพลเมืองดีที่จะบุกเข้าไปในรถร้อนของคนแปลกหน้าเพื่อช่วยเด็ก, สุนัขหรือแมว แต่หลังจากความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการติดต่อกับหน่วยงานด้านกฎหมาย

พลเมืองดีต้องมีความเชื่ออย่างพอสมควรว่าผู้อยู่อาศัย / สัตว์ของรถร้อนที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายถึงจะได้รับการยกเว้นจากการถูกกดดันต่อพวกเขา

***ทนายความด้านกฎหมายอำนาจปกครองบุตรของสำนักงานทนายความชนินาฎ แอนด์ ลีดส์ มีความเชี่ยวชาญในห้องพิจารณาคดีมาหลายสิบปี และประสบการณ์การให้คำปรึกษาในเรื่องกฎหมายครอบครัว แระกอบด้วย อำนาจปกครองบุตร ค่าเลี้ยงดูบตร ทรัพย์สินและหนี้สินสมรส การหย่า การแบ่งสินสมรส ผู้ปกครอง การเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร และสิทธิของผู้ปกครอง*** 

ตามข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย KidsAndCars.org กลุ่มผู้สนับสนุนระดับชาติเพื่อความปลอดภัยของเด็กในยานพาหนะ มี เด็ก 39 คนที่เสียชีวิตจากความร้อนที่เกิดจากการถูกทิ้งไว้ในรถในปี 2559 ร้อยละ 87 มีอายุ 3 ปีหรือน้อยกว่าของเด็กที่เสียชีวิต และร้อยละ 55 ของผู้ปกครองไม่รู้ว่าบุตรของพวกเขาอยู่ในรถ

มันเป็นความผิดทางอาญาที่จะปล่อยให้สัตว์อยู่ในสภาพที่เป็นอันตรายในรถและผู้ต้องสงสัยอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกเป็นเวลา 1 ปีหรือปรับ 999 เหรียญ

อ่านเพิ่มเติม ที่นี่

Leave a Comment

Previous post:

Next post: