กักตุน-ขายหน้ากากอนามัยเกินราคาจริงผิดกฎหมายหรือไม่

by admin on เมษายน 16, 2020

หน้ากากอนามัยในยุคนี้กลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไปแล้ว เมื่อมีการกักตุนสินค้าหรือขายหน้ากากอนามัยเกินราคาจริงหลังจากมีการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุม

สืบเนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจากประเทศจีน ทำให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขายหน้ากากอนามัยเกินราคา   ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ส่งผลให้หน้ากากอนามัยขาดตลาด เริ่มหาซื้อยาก มีการกักตุน และเสนอขายในราคาที่แพงกว่าปกติ เหตุผลหลักที่มีการกักตุนนั้นซึ่งมาจากการที่ผู้ประกอบการซื้อหน้ากากอนามัย เพื่อไปขายต่อเก็งกำไร เช่นหน้ากากอนามัยที่เป็นใยสังเคราะห์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมขายแผ่นละ 1 บาท แต่ผู้ต้องหานำไปขายต่อสูงสุดแผ่นละ 15 บาท สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ฉวยโอกาสกักตุน ในช่วงที่เกิดวิกฤต

การเพิ่มราคาสินค้าดังกล่าวมีความผิดต่อกฎหมายใด ทนายความคดีธุรกิจ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดฐานขายสินค้าเกินราคาไว้ ดังนี้ ประเทศไทยมีกฎหมาย คือ พรบ.ราคาสินค้าและบริการ เพื่อควบคุมราคาสินค้าในท้องตลาดไม่ให้เกินราคาที่ขายกันอยู่ได้ และการกักตุน จะต้องมีการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมก่อน จึงจะสามารถอาผิดได้ และต้องเป็นกรณีที่กักตุนไว้เพื่อจำหน่าย หรือนำออกจำหน่ายล่าช้า

ตรงกันข้ามหากยังไม่มีการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมการกักตุนไว้เพื่อจำหน่ายก็จะไม่มีความผิด แต่ประกาศดังกล่าวนั้นจะใช้หรือให้ได้เห็นแค่เพียงช่วงที่เป็นวิกฤตในบางสถานการณ์เท่านั้น  ไม่ใช่กฎหมายที่ผลใช้อยู่ตลอดอย่างกฎหมายอื่น

Leave a Comment

Previous post:

Next post: