กฎหมายบังคับฉีดวัคซีนโควิด19 ชอบกฎหมายหรือไม่

by admin on September 30, 2021

หลายรัฐในประเทศอเมริกา ออกกฎหมายห้ามไม่ให้นายจ้างบังคับวัคซีนโควิด 19 หากลูกจ้างมีความจำเป็น แต่ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายดังกล่าว และยังมีพรก.ฉุกเฉินที่ให้อำนาจ และสงวนสิทธิให้รัฐบาลสามารถบังคับให้ประชาชนต้องฉีดวสัคซีนโควิด 19 ได้

แต่หาก คำสั่งและกฎที่ออกภายใต้ พรก.ฉุกเฉินขัดต่อรัฐธรรมนูญ คำสั่งและกฎหมายที่ไม่ชอบอาจถูกยกเลิกโดยศาลรัฐธรรมนูญ

อีกทั้ง หากบริษัทออกกฎให้ลูกจ้างฉีดวัคซีน  อาจมีลักษณะ เช่น คำสั่งที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างได้ หากลูกจ้างมีเหตุจำเป็นทางการแพทย์ ซึ่งต้องปรึกษาทนายความผู้เชี่ยวชาญแรงงาน ทั้งผู้ประกอบการนายจ้างเองและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ 

พรบ.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญอาจมีคำสั่งยกเลิกได้

ร่างกฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อแทนที่ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการฉีดวัคซีนฉบับก่อน ซึ่งรวมถึงการห้ามนายจ้างที่กำหนดให้ฉีดวัคซีนทุกชนิด รวมถึงโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่

ลูกจ้างที่แสดงหลักฐานว่าพวกเขาเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติ และผู้ที่ไม่ต้องการวัคซีนด้วยเหตุผลทางความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ซึ่งรวมถึงความเชื่อทางศาสนา จะได้รับการยกเว้นจากคำสั่งของนายจ้าง 

การยกเว้นจะมีให้สำหรับลูกจ้างและนักเรียนในโรงเรียนของรัฐและเอกชน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยของรัฐโอไฮโอ กฎหมายดังกล่าวยังป้องกันไม่ให้รัฐบาลกำหนดให้มีหลักฐานการฉีดวัคซีนเพื่อเข้าไปในสถานที่สาธารณะของท้องถิ่นหรือของรัฐ ซึ่งรวมถึงสนามกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน

แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถใช้ยกเว้นข้อบังคับวัคซีนโควิด-19 ได้ ตัวอย่างเช่น ลูกจ้างของโรงพยาบาลเด็ก ลูกจ้างที่ทำงานในโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยอาการหนักหรือหน่วยดูแลผู้ป่วยวิกฤต และลูกจ้างที่เริ่มทำงานหลังจากกฎหมายที่มีผลบังคับใช้จะไม่สามารถเรียกร้องข้อยกเว้นได้

ลูกจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่นายจ้างเรียกเก็บสำหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา เช่น การปิดบังหรือการทดสอบตามใบเรียกเก็บเงิน ลูกจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจว่ามีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติต่อ ไวรัสโคดรนาแล้ว

ตัวแทน เจนนิเฟอร์ รุสโซ พรรคประชาธิปัตย์จากอัปเปอร์อาร์ลิงตันในเขตชานเมืองโคลัมบัส ตั้งคำถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนอื่นๆ เช่น คนที่ทำงานในสถานพยาบาล ไม่ได้รับการยกเว้นจากการอ้างสิทธิ์ Seitz กล่าวว่าสถานพยาบาลหลายแห่งกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรอย่างรุนแรง และมีความกังวลเกี่ยวกับการทำให้การขาดแคลนพนักงานเหล่านั้นแย่ลงไปอีกเมื่อต้องรับวัคซีน

แม้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะอนุมัติร่างกฎหมายอย่างรวดเร็ว แต่กฎหมายอาจจะไม่มีผลบังคับใช้ในปีนี้ คณะกรรมการสุขภาพบ้านที่ควบคุมโดย GOP ผ่านร่างกฎหมายในบ่ายวันอังคารตามสายพรรคพวกและคาดว่าจะได้รับการอนุ มัติจากสภาเต็มในวันพุธ แต่มาตรการยังคงต้องดำเนินการผ่านวุฒิสภาและแม้ว่าจะได้รับการอนุมัติภายในไม่กี่วันและลงนามในกฎหมายโดยรัฐบาล Mike DeWine จะไม่มีผลบังคับใช้เป็นเวลาสามเดือน

กฎหมายฉบับก่อนหน้านี้จะป้องกันไม่ให้พนักงานถูกไล่ออกเนื่องจากการปฏิเสธที่จะรับวัคซีน และจะอนุญาตให้พวกเขาฟ้องนายจ้างหากรู้สึกว่าถูกไล่ออกอย่างไม่ถูกต้อง

การอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จในทางอื้อฉาวระดับชาติในเดือนมิถุนายน เมื่อแพทย์ให้การต่อหน้าคณะกรรมการว่าผู้คนกลายเป็นแม่เหล็กโดยวัคซีน ปล่อยให้โลหะเกาะติดกับผิวหนังของพวกเขา ที่ไม่ได้เกิดขึ้น

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหพันธรัฐได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน โดยชี้เฉพาะเจาะจงถึงความเท็จนี้ โดยอธิบายว่าวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมดปราศจากโลหะ

ผู้สนับสนุนกฎหมายก่อนหน้านี้ รวมถึงตัวแทนของเจนนิเฟอร์ กรอสส์ ผู้ให้การสนับสนุนร่างกฎหมาย กล่าวว่า การฉีดวัคซีนควรเป็นทางเลือกส่วนบุคคล

ฝ่ายที่มีการเรียกเก็บเงินก่อนหน้านี้รวมถึงโรงพยาบาล สมาคมแพทย์และพยาบาลของรัฐ และกลุ่มการแพทย์อื่น ๆ ที่กล่าวว่ามาตรการนี้สามารถยกเลิกมาตราเดิมเมื่อทศวรรษที่ผ่านมากับการป้องกันโรคได้ เช่น โรคหัด โรคคางทูม โรคตับอักเสบ และวัณโรค ทั้งสมาคมผู้ประกอบการโอไฮโอ และหอการค้าโฮไอโอก็ไม่เห็นด้วย

Leave a Comment

Previous post:

Next post: