เจาะถ้ำเขาหลวงผิดพรบ.อุทยาน หรือไม่

July 5, 2018

                      เจาะถ้ำเขาหลวงผิดพรบ.อุทยาน หรือไม่ เป็นอีกหนึ่งประเด็นถกเถียงล่าสุดในโลกออนไลน์ว่าการเจาะถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเพื่อช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอน 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำ สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้เองได้มีคำตอบจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เกี่ยวกับความกังวลต่อข้อถกเถียงเรื่องการเจาะถ้ำช่วยทั้ง 13 ชีวิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า  “ การเจาะถ้ำหรือกระทำการอื่นใดในเขตอุทยานหรือป่าไม้ แม้จะมีความผิดตาม พรบ.อุทยาน หรือ พรบ.ป่าไม้ แต่ถ้ากระทำเพื่อช่วย 13 ชีวิต ก็เป็นการกระทำความผิดด้วย “ความจำเป็น” เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึง และไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้อง รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67 ทุกท่านที่กำลังช่วยน้องๆ ทำไปเถอะ ไม่ต้องดูหรอกว่ากฎหมายจะว่าอย่างไร ชีวิตน้องๆ เหล่านั้นสำคัญกว่ามาบังคับใช้กฎหมายในยามนี้ ” ซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 67  บัญญัติว่า […]


Read the full article →

ประกาศควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัย เริ่มบังคับใช้ 1 พค.นี้

July 3, 2018

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ประกาศให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่ควบคุมตามสัญญา โดยกำหนดเงื่อนไขหลายประการที่มีลักษณะที่เป็นข้อปฎิบัติ หรือที่เป็นข้อห้ามที่กำหนดลงในสัญญาสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อที่จะมีมาตราการในการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ซึ่งการประกาศดังกล่าวนั้น เป็นอำนาจในการต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคด้วย ประกาศดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยในระหว่างช่วงเวลานี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีการปรับปรุง แก้ไข เงื่อนไขในสัญญาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือลักษณะ เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องต่อไป  ผู้อยู่ภายใต้บังคับ – ผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้ให้เช่า) เช่น ห้องพัก บ้าน อาคารชุด อพาร์ตเม้นท์ ฯลฯ แต่ไม่รวมถึง หอพัก และโรงแรม – ผู้เช่า รวมถึงผู้เช่าช่วงซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา    ข้อปฎิบัติของผู้ให้เช่า ในสัญญาเช่าต้องมีข้อกำหนด หรือรายละเอียด ดังต่อไปนี้ คือ ตัวอักษรต้องอ่านชัดเจน มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ของผู้ให้เช่า ผู้เช่า ที่ตั้งและรายละเอียดของทรัพย์ที่ให้เช่า ระยะเวลาเช่า ค่าเช่า เงินประกัน ค่าสาธารณูปโภค โดยต้องแสดง วิธีการและระยะเวลาที่ต้องชำระไว้ด้วย ผู้ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหนี้ให้กับผู้เช่า ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน […]


Read the full article →

กฎหมายควบคุมสกุลเงินดิจิทัลในประเทศไทย

June 29, 2018

                                   พระราชบัญญัติเรื่องเงินดิจิตอล ในปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาในด้านของกฎหมายด้านสกุลเงินดิจิตอลไปยังประเทศอื่น ที่อยู่รอบประเทศไทย โดยที่ก่อนหน้านี้ ทางประเทศไทยมีเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ ที่เรียกว่า บล็อกเชน (Blockchains)    เครือข่ายการเก็บข้อมูลรูปแบบหนึ่ง ที่คนส่วนมากสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลเดียวกัน  จึงทราบได้ว่า ใครมีสิทธิและเป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านี้โดยแท้จริง โดยข้อมูลเหล่านี้ จะถูกเก็บอยู่ในแต่ละบล็อก (Block) ที่เชื่อมโยงกันบนเครือข่ายเหมือนกับห่วงโซ่ (Chain) จึงเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้เรียกรูปแบบการเก็บและแชร์ข้อมูลแบบนี้ว่า   Blockchains นอกจากนี้ เมื่อธุรกรรมต่างๆ ได้ถูกบันทึกในบล็อกเหล่านี้แล้ว  จะไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดได้ เพราะคนส่วนใหญ่ต่างก็มีสำเนา หรือประวัติ การทำธุรกรรมทั้งหมดอยู่กับตนเอง จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ที่จะมีบุคคลใดมาปลอมแปลงข้อมูล โดยปราศจากการรับรู้จากผู้คนส่วนใหญ่ เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละคนเข้าด้วยกัน ก็คือ บล็อกเชน สามารถได้รับข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงการคลังไม่อยากให้ประชาชนแลก Cryptocurrency […]


Read the full article →

มติให้ 4 คดีความผิดทางอาญา เป็นคดีพิเศษ

November 29, 2017

คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีมติให้ 4 คดีความผิดทางอาญา เป็นคดีพิเศษ ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอื่นเป็นคดีพิเศษ ——————————–                    ด้วยคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้การกระทําความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวน คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๔ เรื่อง ดังนี้                 […]


Read the full article →