ห้ามคนจีนเข้าไทยจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าได้หรือไม่

March 14, 2020

ในภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน ทำให้หลายคนตื่นตระหนกและหวาดกลัวนักท่องเที่ยวจีน จึงมีคำถามขึ้นมาว่ากฎหมายของไทยนั้นสั่งห้ามคนจีนเดินทางเข้าประเทศไทยได้หรือไม่ หลังจากที่เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนาในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนได้มีมาตรการสั่งห้ามไม่ให้คนจีนเดินทางออกนอกประเทศแล้ว แต่ว่าก็ยังมีคนจีนบางกลุ่มที่สามารถเดินทางออกมาได้เนื่องอาจจะยังอยู่ในระยะที่ไม่ได้แสดงอาการ ไม่มีไข้ ทำให้เครื่องวัดอุณหภูมิไม่สามารถตรวจพบความร้อนได้ หรือบางคนก็กินยาลดไข้เพื่อให้มีอุณหภูมิต่ำผ่านด่านตรวจไปได้ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ไวรัสแพร่กระจายไปตามประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมคนไทยยังไม่มีมาตรการที่จะห้ามคนจีนเข้ามาในประเทศไทย และ พรก.ฉุกเฉิน ที่ประเทศไทยประกาศใช้อยู่ในตอนนี้ ในมุมของกฎหมายทนายความคดีระหว่างประเทศได้ให้ได้มีการอธิบายถึงกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองนั้น ห้ามคนจีนเข้าประเทศไทยได้หรือไม่ กฎหมายไทยให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันโรคระบาดครั้งนี้ได้อย่างไรบ้าง ประเทศไทยมีกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คนเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งในกรณีของโรคระบาด ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจตรวจคนเข้าเมืองและยังมีแพทย์ประจำอยู่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วย ปัจจุบันอาจจะมีมาตรการที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการแล้ว โดยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และมีแพทย์ที่ทำการตรวจสอบ ทำการเฝ้าระวัง ส่วนกรณีประเด็นปัญหาชาวจีนหรือชาวต่างชาติอื่น ประเทศไทยสามารถสั่งห้ามเข้ามาได้หรือไม่นั้น หรือคนจีนที่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้แล้ว อาจจะทำได้แต่จะค่อนข้างยาก เนื่องจากในการส่งตัวกลับค่อนข้างละเอียดอ่อน ในทางสิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ความมั่นคงของรัฐในการจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อแล้ว และสถานทูตแต่ละประเทศมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพลเมืองของตนเอง ซึ่งประเทศไทยก็หวังว่าสถานทูตจีนหรือประเทศอื่นๆ จะให้ความช่วยเหลือในการรับตัวพลเมืองกลับประเทศเช่นกัน  

Read the full article →

จดทะเบียนสมรสหรือไม่จดอะไรดีกว่ากัน

March 14, 2020

ปัญหาส่วนใหญ่ของคู่รักก่อนแต่งงานอย่างหนึ่ง คือ คู่รักมักกังวลเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสว่าควรจดทะเบียนสมรสหรือไม่ ข้อดีและข้อเสียของการจดทะเบียนสมรสจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคู่สมรสแต่ละกรณีไป หากฝ่ายหนึ่งมีทรัพย์สิน เงินทองมาก การจดทะเบียนสมรสนั้นจะกลายเป็นข้อเสียของผู้ที่มีทรัพย์สินมากกว่า เนื่องจากต้องแบ่งทรัพย์สินของตนเป็นสินสมรสเมื่อภายหลังมีการจดทะเบียนสมรส ตามกฎหมายลักษณะครอบครัวกำหนดสิทธิและหน้าที่ ระหว่างสามารภรรยา ต้องอุปการะเลี้ยงดูตามฐานะและความสามารถของตน ดังนั้นหากสามีภรรยาจดทะเบียนจดทะเบียนสมรสกัน ฝ่ายที่มีเงินต้องอุปการะเลี้ยงดูฝ่ายที่ไม่มีความมั่นคง หากไม่จดทะเบียนสมรส ก็ไม่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง ในส่วนของทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส จะกลายเป็นสินสมรส แต่กรณีต้องไม่ได้มีการทำสัญญาก่อนสมรสไว้  หากสามีภรรยาคู่ใดไม่ได้จดทะเบียนสมรส ฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถขอแบ่งทรัพย์สินมาจากอีกฝ่ายหนึ่งได้เลย ดังนั้นการจดทะเบียนสมรส ดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ของแต่ละคน จึงควรปรึกษาทนายความคดีครอบครัวก่อน เพื่อให้การจดทะเบียนสมรส สมประโยชน์กับทุกฝ่าย  

Read the full article →

ฟ้องชู้ไม่ฟ้องหย่า

March 14, 2020

คู่สมรสหลายคู่ที่แต่งงานกันไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ และโดยส่วนใหญ่สาเหตุหลักของการหย่านั้นมาจากการมีสามีน้อยหรือภรรยาน้อย จึงมีคำถามขึ้นมาเกี่ยวกับการฟ้องชู้ได้อย่างไรบ้าง การหย่านั้นเป็นแค่เพียงการแบ่งสินสมรสของสามีภรรยาตามกฎหมาย หากภรรยาคิดว่าตนควรได้รับสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนจากการถูกพรากสามีไป ตามกฎหมายนั้นให้สิทธิแก่ภรรยาฟ้องภรรยาน้อย ( ฟ้องชู้ )ได้ จากคำแนะนำของทนายความครอบครัวในเรื่องของการฟ้องสามีหรือภรรยาน้อยนั้น ตามกฎหมายไม่สามารถฟ้องได้แค่เพียงภรรยาน้อย(เมียน้อย) แต่ไม่มีกฎหมายที่จะฟ้องสามีน้อยได้ และในการดำเนินการฟ้องนั้นอาจจะต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการแสดงให้เห็นถึงการมีภรรยาน้อย เช่น หลับนอนร่วมเตียงเดียวกันในบ้านที่มีบุตรอยู่ หรือเปิดเผยแสดงตัวสามีน้อยหรือภรรยาน้อยให้ญาติ เพื่อน หรือคนที่ทำงานได้รู้จัก ซึ่งหากว่าฝ่ายผู้เสียหายนั้นสามารถพิสูจน์ได้ดังที่กล่าวมา ผู้เสียหายอาจจะได้รับค่าทดแทนจากภรรยาน้อยจากการที่พรากสามีไป จากคำพิพากษาการดูหนัง ทานข้าวด้วยกันหรือแอบนอนร่วมกันตามโรงแรม อาจจะยังมีน้ำหนักไม่เพียงพอ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10851/2555

Read the full article →

ฟ้องชู้เรียกค่าเสียหาย

February 24, 2020

คู่สมรสหลายคู่ที่นอกใจกันและเกิดตั้งคำถามขึ้นว่าภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถเรียกร้องอะไรกับชายชู้หรือหญิงชู้หรือชู้ในฐานะเป็นผู้เสียหายได้บ้าง จากกรณีดังหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น  ภรรยาได้บุกรุกเข้าไปบ้านของหญิงชู้เพื่อหาสามีของตน จากคำพิพากษาของศาลได้กล่าวไว้ว่าการบุกรุกของภรรยาไม่ถือว่ามีความผิดฐานบุกรุกเนื่องจากมีเหตุอันสมควรที่ต้องการเข้าไปตามหาคู่สมรสตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6506/2542 หรืออาจจะเรียกค่าทดแทนจากผู้เป็นชู้ได้อีกด้วย แต่การเรียกค่าทดแทนในสมัยก่อนนั้นการดำเนินการฟ้องเป็นไปได้ยากเนื่องจากจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าผู้เสียหายนั้นเสียหายอย่างไรบ้าง แต่ปัจจุบันนั้นมีคำพิพากษาหลายกรณีมาให้เห็นว่าสามารถเรียกค่าทดแทนจากชู้ได้ ปัจจุบันคู่สมรสจะฟ้องเอาผิดกับชู้เป็นคดีอาญาเพราะทนายความอาจจะไม่รู้ว่าฟ้องชู้ได้ เนื่องจาการฟ้องชู้นั้นเป็นคดีใหม่ที่มีคำพิพากษาฎีกาได้เคยตัดสินไว้แล้ว จากคำแนะนำของทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีฟ้องชู้  ที่มีประสบการณ์ในคดีครอบครัวมากกว่า 20 ปี ที่จะให้คำปรึกษาในการฟ้องหย่าและฟ้องชู้เพื่อความยุติธรรมแก่คู่สมรสหรือผู้เสียหายได้

Read the full article →