ค่าชดเชยหลังถูกเลิกจ้าง

January 9, 2020

การที่บริษัทเอกชนไม่มีการกำหนดอายุเกษียณที่แน่นอนสำหรับลูกจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดย่อมเพื่อให้ลูกจ้างลาออกเองและหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน โดยทั่วไปแล้วสัญญาจ้างส่วนใหญ่จะจ้างกันจนถึงอายุ 55 ปี และจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ในบางบริษัทที่มีขนาดเล็กอาจจะไม่มีการทำสัญญาจ้างและไม่มีกำหนดเวลาเกษียณเพื่อให้ลูกจ้างทำงานต่อไปเรื่อยๆ ถ้าใครทำไม่ไหวก็ลาออกไปเองเพื่อเลี่ยงการจ่ายค่าชดเชย แต่ความจริงแล้วกฎหมายแรงงานนั้นได้บัญญัติให้ได้รับค่าชดเชยหลังเกษียณถึงแม้ว่าบริษัทนั้นจะไม่ได้กำหนดอายุเกษียณของลูกจ้างไว้ ลูกจ้างก็มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ในกรณีแรกคือ เกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่นายจ้างกำหนดไว้ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ในกรณีที่สองที่มิได้มีการตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว้ หรือมีการตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว้เกินกว่าหกสิบปี ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้โดยให้แสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันแสดงเจตนา และให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุนั้น

Read the full article →

รัฐมนตรียุติธรรมแนะนำติดอุปกรณ์ตามตัวนักโทษตลอดชีวิต

January 9, 2020

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผลักดันให้นำกฎหมายเมแกน (Megan’s Law) ของอเมริกามาใช้ในประเทศไทย หลังจากฆาตกรต่อเนื่องถูกคุมขัง นายสมศักดิ์ เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่าประเทศจะต้องนำกฎหมายเมแกนของอเมริกามาบังคับใช้ ซึ่งกฎหมายเมแกนดังกล่าวนั้นมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำผิดทางเพศต่อสาธารณะและติดอุปกรณ์ตามตัวนักโทษตลอดชีวิตหลังจากถูกปล่อยจากเรือนจำ การผลักดันกฎหมายนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อฆาตกรต่อเนื่อง ถูกปล่อยตัวออกจากคุกและได้ก่อเหตุอีกครั้ง จากกรณีนายสมคิด พุ่มพวง เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “แจ็คเดอะริปเปอร์” ในประเทศไทยเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในคดีอาญาหลังจากสังหารผู้หญิงห้าคนในปี 2548 แต่นายสมคิดได้รับการปล่อยตัวหลังจาก 14 ปีต่อมา จากพฤติกรรมที่ดีซึ่งทำให้ได้รับการลดโทษ และต่อมาได้รับการอภัยโทษอีกครั้ง นายสมศักดิ์ จึงได้วางแผนที่จะจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาทัณฑ์บนพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้อาชญากรที่มีความรุนแรงได้รับการปล่อยตัวนั้นกระทำความผิดอีก ซึ่งวิธีที่เป็นไปได้คือ การนำกฎหมายเมแกนของอเมริกามาใช้

Read the full article →

มิสมอสโกขอค่าเลี้ยงดูเดือนละ 9 แสนเป็นค่าหย่าสุลต่านฯ

November 27, 2019

หลังจากสุลต่านมูฮัมหมัดที่ 5 ได้จดทะเบียนหย่ากับนางสาวโวอีโวดีนาเธอได้ยื่นข้อเรียกร้องขอให้จ่ายค่าหย่าเป็นบ้านราคาแพงและเรียกค่าเลี้ยงดูรายเดือนอีกต่างหาก เมื่อวันที่ 1 ก. ค. 2562 นางสาวโวอีโวดีนา อดีตนางงามมิสมอสโกได้ยื่นข้อเรียกร้องขอให้สุลต่านมูฮัมหมัดที่ 5 ให้ทรงจ่ายค่าหย่าเป็นบ้านราคาแพงราว 300 ล้านบาท และให้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือนรวมทั้งค่าเลี้ยงดูบุตรชายที่เธออ้างว่าเป็นโอรสของสุลต่านฯ อีกกว่าเดือนละราว 9 แสนบาท หลังจากได้จดทะเบียนหย่ากันแล้ว โดยปกติแล้วบิดามารดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ตามกฎหมาย ซึ่งตามกฎหมายครอบครัวของไทยหากสามีภรรยาได้จดทะเบียนหย่าร้าง และไม่ได้มีการตกลงเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรไว้ ศาลก็มีอำนาจกำหนดตามที่ศาลเห็นว่าสมควรและตามความจำเป็นให้แก่ฝ่ายที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร

Read the full article →

กรมที่ดินลดค่าธรรมเนียมโอนคอนโดและจำนองเหลือ 0.01%

November 17, 2019

 กระทรวงมหาดไทยประกาศราชกิจจานุเบกษาลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง เริ่มวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ถึง 24 ธันวาคม 2563 หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อลดภาระให้แก่ประชาชน ด้วยการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิม 2% เหลือ 0.01% และลดค่าจดทะเบียนจดจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1% เหลือ 0.01% โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องเป็นการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยปกติแล้วหลังการทำสัญญาซื้อขายที่ดินจะต้องมีการโอนโยกย้ายกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์จากผู้ขายไปยังผู้ซื้อโดยก็จะมีค่าธรรมเนียมในการโอน ซึ่งทนายความผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัญญาจะรู้หลักในการทำสัญญาได้อย่างละเอียด เพราะหากสัญญามีเนื้อหาที่ไม่ละเอียดในข้อตกลงผู้ซื้ออาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายก็ได้

Read the full article →