ญี่ปุ่นระงับฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 1.63 ล้านโดส หลังพบสารปนเปื้อน

September 1, 2021

ญี่ปุ่นระงับฉีดวัคซีนโมเดอร์นา1.63 ล้านโดส หลังพบสารปนเปื้อน โดยก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นระบุว่า บริษัททาเกดะ พบขวดภาชนะวัคซีนโควิดที่มีสารปนเปื้อนตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ทางโมเดอร์นายืนยันว่า บริษัทได้รับทราบถึง การพบเห็นฝุ่นละอองหรืออนุภาคของแข็ง (PM) ภายในขวดภาชนะของวัคซีนป้องกันโควิด-19  ภายหลังพบชาวญี่ปุ่นเสียชีวิต 2 ราย หลังถูกฉีดวัคซีน Moderna ที่ถูกระงับ กระทรวงสาธารณะสุขญี่ปุ่นกล่าวในเวลาต่อมาว่าสารที่ผสมเข้าไปอาจเป็นโลหะ “เป็นสารที่ทำปฏิกิริยากับแม่เหล็ก” เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ กล่าว “อาจจะเป็นโลหะก็ได้” Takeda Pharmaceutical ดำเนินการจัดจำหน่ายวัคซีน Moderna ที่พัฒนาโดยสหรัฐฯ ในญี่ปุ่น Moderna ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ยืนยันว่าได้รับ “การร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองหลายครั้ง” ในขวดวัคซีนที่จำหน่ายในญี่ปุ่น แต่กล่าวว่า “ไม่พบปัญหาด้านความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพ” ที่เกี่ยวข้องกับรายงานเหล่านี้ โดยโฆษกของ Moderna กล่าวกับ Nikkei กล่าวว่าผู้ผลิตยาเชื่อว่าเป็น “ปัญหาด้านการผลิต” ที่โรงงานแห่งหนึ่งในสเปน เป็นสาเหตุ กระทรวงญี่ปุ่นยังคงใช้วัคซีน Moderna ในกลุ่มอื่น ที่ไม่ได้มาจากล็อตดังกล่าวข้างต้นและยังถือเป็นวัคซีน Moderna ในล็อตที่ปลอดภัยอีกด้วย […]

Read the full article →

ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติให้การป้องกันได้ดีกว่าการฉีดวัคซีน

September 1, 2021

ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่พัฒนาขึ้นหลังจากการติดเชื้อ SARS-CoV-2 สามารถป้องกัน “สายพันธุ์เดลต้า” ได้ดีกว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค 2 โดส และผลการศึกษาของอิสราเอลยังพบว่า การศึกษาอาศัยข้อมูลจาก Maccabi Health Services ของอิสราเอล และดำเนินการโดยนักวิจัยจาก Maccabi และ Tel Aviv University  ตามรายงานของ Science Magazine ผลการศึกษาพบว่า “คนที่ไม่เคยติดเชื้อที่ได้รับการฉีดวัคซีนในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ มีแนวโน้มว่าจะติดเชื้อในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และครึ่งแรกของเดือนสิงหาคม มีโอกาสติดเชื้อมากกว่าคนที่ไม่ได้รับวัคซีนที่เคยได้รับมาก่อน 6 ถึง 13 เท่า นอกจากนี้ “ความเสี่ยงในการเกิดโรคโควิด-19 ตามอาการสูงขึ้น 27 เท่าในกลุ่มที่ได้รับวัคซีน และความเสี่ยงในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสูงขึ้นแปดเท่า” “การวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่าภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติสามารถป้องกันการติดเชื้อและการรักษาในโรงพยาบาลของสายพันธุ์เดลต้า SARS-CoV-2 นั้น สามารถป้องกันได้ยาวนานและแข็งแกร่งกว่า เมื่อเทียบกับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนสองโดส BNT162b2″ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ยังบอกอีกว่า “โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยติดเชื้อ SARS-CoV-2 มาก่อนและได้รับวัคซีน BNT162b2 หนึ่งครั้ง สามารถป้องกันการติดเชื้อจากจากสายพันธุ์เดลต้าได้ดี” Photo by Real Group Photos

Read the full article →

เที่ยวทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติ “ห้ามใช้ครีมกันแดด”

August 24, 2021

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเลเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการนำและใช้ครีมกันแดดที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการัง เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ จากข้อมูลทางวิชาการพบว่าสารเคมีหลายชนิดที่พบในครีมกันแดด มีส่วนทำให้ปะการังเสื่อมโทรมลง เนื่องจากสารเคมีเหล่านั้นทำลายตัวอ่อนปะการัง ขัดขวางระบบสืบพันธุ์ และทำให้ปะการังฟอกขาว กรมอุทยานฯ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองดูแลทรัพยากร และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อปะการังและระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 จึงออกประกาศดังนี้ 1.ห้ามใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ Oxybenzone, Octinoxate,4-Methylbenzylid Camphor และ Butylparabenหากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดมาตรา 20 ประกอบมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 2.ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและสมควรได้รับการปกป้องเช่นกัน การสัมผัสกับแสงแดดจะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งผิวหนังในมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงทางเคมีหลักต่อแนวปะการังมาจาก Oxybenzone แต่ยังมีรายงานว่า Oxybenzone ก่อให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้จากการสัมผัสและการสัมผัสด้วยแสง ซึ่งใช้เป็นสารก่อกวนต่อมไร้ท่อที่เป็นไปได้และเชื่อมโยงกับโรคของ Hirschsprung ด้านสิ่งแวดล้อม oxybenzone แสดงให้เห็นว่าก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่เป็นพิษที่หลากหลายในปะการังและปลาตั้งแต่การฟอกสีในแนวปะการังจนถึงการตาย เหตุใดระบบกฎหมายของเราจึงปกป้องแนวปะการัง แต่ไม่ปกป้องมนุษย์ที่มีความเสี่ยงจาก Oxybenzone ด้วย? เพราะจากสถิติมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งผิวหนังต่อปีเยอะมาก และครีมกันแดดมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผลกระทบจากประกาศที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแต่ไม่คุ้มครองมนุษย์นี้ ควรได้รับคำปรึกษากฎหมายจากทนายความคดีละเมิด […]

Read the full article →

ลดความคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 1 ล้าน

August 24, 2021

โดยการใช้เงินกองทุนคุ้มครองผู้ฝาก ที่สถาบันการเงินส่งเงินสมทบเป็นประจำ 0.01% ของยอดเงินฝากตาม มาตรา 53 พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551กำหนดให้คุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท ตามจำนวนเงินฝากที่ปรากฏในบัญชีของผู้ฝากทุกบัญชีรวมกัน หากมีหนี้สินค้างชำระให้หักเงินออกมาก่อน แล้วจ่ายคืนส่วนที่เหลือ โดยคิดเป็น 1 ผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน รวมทุกบัญชี แต่ไม่นับรวมสถาบันการเงินอื่น และมาตรา 54 ระบุหากกำหนดวงเงินที่คุ้มครองเกินกว่า 1 ล้านบาท ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ตั้งแต่ปี 2555 ได้กำหนดวงเงินคุ้มครองไม่เกิน 50 ล้านบาท และลดหลั่นกันมาเรื่อยๆ จนในปี 2563 ก็กำหนดให้คุ้มครองเงินฝาก ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยเริ่มในวันที่ 11 สิงหาคม เป็นวันแรก สำหรับผู้ที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากนั้น จะเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งคนไทยและต่างประเทศที่ฝากเงินเป็นสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินของไทยภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก รวมทั้งสิ้น 35 แห่ง คุ้มครองบัญชีเงินฝาก 5 ประเภท ได้แก่ 1.เงินฝากกระแสรายวัน 2.เงินฝากออมทรัพย์ 3.เงินฝากประจำ 4.บัตรเงินฝาก […]

Read the full article →